Obchodování s indexem DAX

DAX (Deutscher Aktien Index) se skládá z 30 největších německých společností, které jsou obchodovány na Frankfurtské burze cenných papírů. Vzhledem k tomu, že je Německo největší individuální ekonomikou v Evropě, bývá index DAX považován za nejvlivnější evropský index. Mezi společnostmi zahrnutými v indexu DAX 30 jsou například BMW, Siemens, Adidas či Deutsche Bank. Všech 30 společností zahrnutých v indexu DAX pak zaujímá celých 75 % hodnoty na Frankfurtské burze cenných papírů. Index DAX je nejvíce citovaným indexem zastupujícím německou ekonomiku, který bývá často srovnáván s americkým indexem Dow Jones Industrial Average.

Index DAX: Co musíte vědět

  • Společnosti obchodované na Frankfurtské burze cenných papírů zastupují více než 80 různých zemí. Vzhledem k tomu, že na trhu působí i spousta společnosti sídlících mimo území Německa, dodávají indexu schopnost reagovat lépe na vlivy globálního trhu.
  • DAX je indexem váženým podle tržní kapitalizace, což znamená, že akciím v něm obsaženým jsou připisovány váhy podle tržní hodnoty všech akcií v oběhu. Společnosti jsou do indexu vybírány na základě tržní kapitalizace a objemu objednávek, přičemž jejich přezkoumávání probíhá každé čtvrtletí.
  • Většina společností v indexu DAX 30 se obchoduje také v USA, díky čemuž bývá index DAX považován také za dobrý ukazatel trendů na amerických trzích. Vzhledem k tomu, že evropské obchodní seance předcházejí těm severoamerickým, mohou často sloužit jako spolehlivé indikace toho, jakým způsobem se budou vyvíjet americké trhy.
  • Index DAX reaguje stejně jako jakýkoliv jiný tržní index na dění ve světě, jako jsou přírodní katastrofy, války, politické nepokoje či ekonomické zprávy. Chytří obchodníci bedlivě sledují aktuální zprávy a snaží se předpovídat, jak na ně bude trh reagovat. Zároveň je také důležité sledovat ekonomické údaje zveřejňované v Německu a Evropské unii, jako jsou míry nezaměstnanosti, vytváření nových pracovních pozic, úrokové sazby, údaje o HDP či další srovnání ekonomických údajů.

Proto každý, kdo chce začít obchodovat s indexem DAX 30, by měl nejdříve provést pečlivou analýzu tržních podmínek.

Obchodujte s indexem DAX 30