Obchodování s indexem Nasdaq 100

Co je Nasdaq 100?

Index NASDAQ 100 tvoří 100 největších nefinančních společností zapsaných na burze NASDAQ. Mezi nejvýznamnější společnosti tvořící tento index patří: Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Whole Foods a Yahoo. 

Na rozdíl od indexu Dow Jones Industrial Average zahrnuje společnosti sídlící mimo USA (s vyloučením finančních společností) a je vypočten jako modifikovaný kapitalizačně vážený index (stejně jako S&P 500). Modifikace redukují vliv největších společností a zvyšují rozmanitost. 

Dávejte si pozor, abyste si nespletli index NASDAQ 100 s indexem NASDAQ Composite, který zahrnuje všechny akcie zapsané na burze NASDAQ.

Index NASDAQ 100: Co musíte vědět

  • Aby mohla být společnost do indexu zahrnutá, musí být zapsaná výlučně na burze NASDAQ, mít průměrný denní objem obchodování 200 000 akcií a kromě jiných požadavků udržet výsledky z čtvrtletních a výročních zpráv.
  • Index je hodnocen jednou ročně a jsou provedeny příslušné úpravy podle cen akcií za předchozí rok (k poslednímu dni obchodování v říjnu) a jsou veřejně oznámeny celkové hodnoty akcií (poslední den obchodování v listopadu). Společnosti jsou vyškrtnuty nebo přidány podle celkové tržní hodnoty. Tyto změny, jsou-li očekávané, často vedou ke změnám v hodnotách akcií zasažených společností. Všechny změny jsou hlášeny pět pracovních dnů předem prostřednictvím tiskového prohlášení. 
  • Když obchodujete s indexem NASDAQ 100, může vám pomoci sledovat PMI (souhrnný předstihový indikátor). Tento indikátor předvídá ceny na začátku obchodování podle poslední prodejní ceny při obchodování v předobchodní fázi a bere v potaz noční zprávy a pomáhá tak zájemcům o obchodování předpovědět pohyb cen. 
  • Protože akcie obchodované na burze NASDAQ zastupují z velké části sektor technologií, je jejich hodnota nestálá, což znamená, že se index může také rychle měnit. Zájemci o obchodování by měli tuto skutečnost brát v úvahu při rozhodování, zda tento index obchodovat. 

Každý, kdo chce obchodovat index NASDAQ 100, by si nejdřív měl vypracovat pečlivou analýzu relevantních faktorů. 

Obchodujte s indexem NASDAQ 100