Obchodování s kukuřicí

Kukuřice patří k nejvšestrannějším a nejkomplexnějším obilovinám na světě. Největším producentem kukuřice jsou Spojené státy, jejichž sklizeň obilí byla v roce 2013 odhadnuta na rekordních 13,99 miliard bušlů, přičemž 1 bušl odpovídá 56 librám. Na druhém a třetím místě největšího producenta kukuřice se umístily Čína a Brazílie. Kukuřice je celosvětově považována za základní komoditu, která se používá v nejrůznějších oblastech od krmiva pro zvířata přes kukuřičný sirup ve zpracovaných potravinách až po zdroj energie a další.

Faktory, které mohou ovlivnit cenu kukuřice

  • Od března do září jsou ceny kukuřice na trhu silně ovlivňovány očekávanými zásobami. Tato očekávání vycházejí z počtu vysazených hektarů a předpokládaného výtěžku v závislosti na klimatických podmínkách a růstu plodin, které bývají každý týden vykazovány Americkým ministerstvem zemědělství (USDA). Očekávání se mohou velmi rychle měnit, což vede k volatilitě cen.
  • V průměrném roce se jedna třetina úrody kukuřice ve Spojených státech používá k výrobě biopaliv. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), která je součástí širší americké energetické politiky, nyní požaduje zvýšení množství kukuřice pro výrobu etanolu. V závislosti na úrodě kukuřice v daném období může dojít k nárůstu či poklesu její ceny.
  • Nevlídné počasí může způsobit nižší úrodu kukuřice, než jaká se očekává, což může vést k prudkému nárůstu poptávky a tím pádem také ceny. Pokud je naopak kukuřice nadbytek, její cena poklesne. Obchodníci by proto měli věnovat velkou pozornost klimatickým podmínkám a jejich vlivu na výnosnost kukuřice.
  • Farmáři v Číně, Jižní Americe a na Ukrajině nyní věnují pěstování kukuřice více akrů. Obchodníci by se měli zamyslet nad tím, zda dojde ke zvýšení poptávky, aby pokryla tuto zvýšenou nabídku, a jaký to bude mít vliv na cenu kukuřice.

Každý, kdo chce obchodovat s kukuřicí, by měl vzít na vědomí všechny faktory, které mohou ovlivnit její cenu.

Obchodujte s kukuřicí