Obchodování s platinou

Platina je jedním z nejvzácnějších a nejdražších drahých kovů. Platina, která byla poprvé zmíněna v roce 1557 italským humanistou Juliusem Caesarem Scaligerem a prohlášena jediným kovem hodným krále francouzským králem Ludvíkem XV., si získala oblibu díky své odolnosti a celé řadě využití v oblasti techniky. Trvalo však téměř 400 let, než se technologický pokrok dostal do bodu, kdy jsme schopni využívat všechny vlastnosti platiny. Tento kov se v současné době používá k celé řadě komerčních a průmyslových účelů. Nejužitečnější vlastností platiny je její odolnost vůči vysokým teplotám. Díky tomu je platina jedním z mála kovů, které jsou schopny odolat teplu vytvářenému automobilovými katalyzátory. Platina je také skvělým elektrickým vodičem a díky tomu, že neoxiduje na vzduchu, je skvělou volbou i při výrobě šperků. Při obchodování s futures kontrakty na platinu je důležité si uvědomit, že i když je tento drahý kov extrémně vzácný, je poptávka po něm téměř neustále velmi vysoká. To přispívá k významným tržním pohybům a vysoké volatilitě futures kontraktů na platinu, které mohou přinést vysoké výnosy zdatným obchodníkům bedlivě sledujícím trh.

Faktory, které mohou ovlivnit cenu platiny

  • Vzhledem k tomu, že se více než polovina vytěžené platiny používá k výrobě šperků, má její cena tendenci silně kolísat v závislosti na rychle se měnících požadavcích a preferencích.
  • Jelikož se platina používá jako klíčový prvek v katalyzátorech a technologiích s palivovými články, může poptávku po platině a její cenu ovlivnit i nárůst obliby elektromobilů.
  • Nová poptávka po tomto kovu se navíc vytváří také díky současnému využívání platiny v oblasti archivních fotografií, v teploměrech, elektrodách, kelímcích na tavení při vysoké teplotě a elektronice.

Každý, kdo chce obchodovat s platinou, by měl vzít na vědomí všechny faktory, které mohou ovlivnit její cenu na trhu. Společnost UFX nabízí všem svým obchodníkům osobní konzultace, které vám pomohou učinit informovaná rozhodnutí týkající se obchodování s platinou.

Obchodujte s platinou