Obchodování s ropu

Ropa je fosilní palivo nacházející se pod zemí a vznikla z fosílií rostlin a živočichů v průběhu milionů let. Rafinací ropy se získává řada produktů, z nichž nejvíce zastoupený je benzín. Ropu lze kategorizovat jako lehkou či těžkou a sladkou nebo kyselou. Preferovaná je ropa lehká a sladká, neboť před prodejem na trhu je méně náročná na rafinaci.

Faktory, které mohou mít vliv na ceny ropy

  • OPEC: Organizace zemí vyvážejících ropu může ovlivňovat cenu ropy zvyšováním či snižováním těžby ve svých členských zemích.
  • Jelikož se ceny ropy udávají v amerických dolarech, s poklesem dolaru cena ropy roste a naopak.
  • Na cenu ropy působí také sezónní vlivy včetně neobvyklého počasí. Díky technickým pokrokům jsou dostupnější alternativní zdroje ropy, jako jsou dehtové písky a ropné břidlice. Tyto alternativy mají potenciál poskytovat palivo pro nadcházející dekády. Veškerý vývoj v této oblasti může mít vliv na ceny.
  • Globální změny klimatu se projevují výrazněji a za jejich příčinu bývají většinou označovány emise oxidu uhličitého způsobené naší závislostí na fosilních palivech. Během posledních let byl kladen velký důraz na rozvoj udržitelných zdrojů energie, jako jsou palivové články, etanolové palivo, zkapalněný zemní plyn, solární energie a další, s nadějí, že pomohou snížit světovou závislost na ropě.

Ropa je jednou z nejvíce obchodovaných a žádaných komodit. Kolísání cen ropy po celém světě může mít velký dopad na ekonomické zdraví celé řady zemí, ať už se jedná o ropné producenty či spotřebitele. Jakýkoliv růst či pokles ceny ropy má velký vliv na země, které ji produkují. Země, které ropu dovážejí, jsou na změny cen ropy citlivější, neboť cena ropy se udává v dolarech a za ty se i obchoduje. I přes pokusy o přechod k udržitelnějším zdrojům paliv zůstává skutečností, že po ropě je stále vysoká poptávka a její zásoby jsou omezené. Každý, kdo chce začít obchodovat s ropou, by se měl nejdříve informovat o mnoha faktorech, které mohou ovlivnit její cenu, a sledovat aktuální vývoj. Společnost UFX se zavázala pomoci svým obchodníkům k úspěchu a poskytuje jim veškeré nástroje k tomu, aby se mohli informovaně rozhodnout, zda obchodovat s ropou.

Obchodujte s ropou