Obchodování se zemním plynem

Zemní plyn je fosilní palivo, které se používá k vytápění obytných budov, ale má také komerční a průmyslové využití. Zemní plyn obsahuje další prvky, které je potřeba odfiltrovat, aby mohl být komerčně využíván. Při filtrování dochází k oddělení etanu, propanu, butanu, helia a sirovodíku, které pak rafinerie dále prodávají. Zemní plyn byl kdysi považován za nevyužitelný vedlejší produkt při těžbě ropy. V průběhu let ovšem technologický rozvoj pokročil natolik, že se zemní plyn stal fosilním palivem s nejčistším spalováním. Zemní plyn, který je ve srovnání s ropou považován za efektivnější a šetrnější k životnímu středí, je fosilním palivem s nejčistším spalováním. Metody jeho získávání, přepravy a distribuce se přitom neustále zlepšují. Uchovávání zemního plynu je obtížné, pokud není převeden na kapalný. Většina zemního plynu je dodávána přes potrubí přímo z nalezišť.

Faktory, které mohou ovlivnit cenu zemního plynu

  • V souvislosti se snahou vyřešit problém s přepravou plynu nyní získává na trhu oporu kapalný zemní plyn. Náklady na výrobu kapalného zemního plynu poklesly, díky čemuž se zemní plyn stává schůdnou alternativou k dovozu a vývozu ropy.
  • Celosvětově největším vývozcem kapalného zemního plynu je Katar, který se velmi rychle stává nejen světovou jedničkou v oblasti exportu kapalného zemního plynu (LNG), ale také lídrem v oblasti produkce zemního plynu.
  • Vývoz a dodávku zemního plynu po celém světě mohou ovlivnit také politické nepokoje v zemích, které jej produkují.
  • Při obchodování se zemním plynem má velký vliv na nabídku a poptávku také počasí. Vzhledem k tomu, že se zemní plyn používá k vytápění domovů, chladnější či mírnější teplota hraje velkou roli při určování jeho ceny.

Díky novým technologiím se zemní plyn stává spolehlivou alternativou ropy. Poptávka po zemním plynu sice roste, ale regionální nestabilita, zejména na Středním východě, může mít velký vliv na jeho cenu. Každý, kdo chce obchodovat se zemním plynem, by měl vzít na vědomí všechny faktory, které mohou ovlivnit jeho cenu.

Obchodujte se zemním plynem