Obchodní podmínky

Převedení

Společnost UFX si neúčtuje provizi za převedení. Účtujeme si pouze poplatek za převedení (známý pod názvem noční swap). Poplatek za převedení je účtován, když obchodník nechá otevřenou pozici po půlnoci GMT.

Základní informace

Termín „převedení“ se vztahuje na úrokovou sazbu, kterou obchodník zaplatí nebo obdrží za otevřené pozice, které jsou převedeny z jednoho dne do druhého. Každý měnový pár má svou úrokovou sazbu. Každý den po skončení obchodování, o půlnoci GMT, obchodník zaplatí nebo obdrží úrokovou sazbu za měnový pár, který má v držení.

Jak to funguje?

Na obchodních trzích je úrok počítán každý den. Každý den po skončení obchodování, o půlnoci GMT, vidí obchodníci na výpisu z účtu, zda jim byl poplatek za převedení účtován nebo zda jej obdrželi. V pracovní dny se sazba za převedení účtuje za předchozí den obchodování. Obchodní týden má pět dní, ve středy je úrok z převedení za další víkend účtován za tři dny.

Následuje stručné vysvětlení úroku z převedení:

Úroková sazba hlavní měny je nižší než sazba sekundární měny.

Například: EUR/AUD. EUR – úroková sazba ve výši 1,25 %; AUD – úroková sazba ve výši 4,50 %

Euro je v tomto páru primární měnou a jeho úroková sazba je nižší než sazba sekundární měny, kterou je australský dolar (AUD).

Nákup/dlouhá pozice: Když obchodník nakoupí euro, zaplatí poplatek za převedení.

Prodej/krátká pozice: Když obchodník prodá euro, získá poplatek za převedení.

POZNÁMKA: Obchodovaný objem ovlivňuje výši poplatku za převedení. Čím větší je obchodovaný objem, tím vyšší bude i poplatek za převedení.

Poplatky za převedení jsou účtovány následujícím způsobem:

  • Od nedělní noci do pondělí: běžný poplatek za převedení
  • Od pondělní noci do úterý: běžný poplatek za převedení
  • Od úterní noci do středy: běžný poplatek za převedení
  • Od středeční noci do čtvrtka: poplatek za převedení je účtován třikrát (za středu, pátek a sobotu)
  • Od čtvrteční noci do pátku: běžný poplatek za převedení

Skluz

V oblasti obchodování s měnami termín skluz znamená rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a cenou, za kterou obchod ve skutečnosti proběhl.

Jestliže je realizační cena lepší než cena požadovaná klientem, jedná se o „pozitivní skluz“. Pokud je naopak realizační cena horší než cena požadovaná klientem, jedná se o „negativní skluz“.

Vezměte prosím na vědomí, že „skluz“ je běžnou tržní praxí a že se jedná o pravidelný rys na devizových trzích za podmínek*, jako jsou likvidita či volatilita způsobená zveřejněním zpráv, ekonomickými událostmi nebo otevřením trhů, a proto není možné obchodování podle zpráv zaručit.

Je třeba poznamenat, že cena, za kterou je obchod realizován, se může za abnormálních tržních podmínek výrazně lišit od původní požadované ceny. K tomu může například dojít v následujících případech:

a) Při otevření trhů,

b) Při zveřejnění zpráv,

c) Ve volatilních obdobích, kdy se ceny mohou významně pohybovat nahoru nebo dolů a mohou se vzdalovat od deklarované ceny,

d) Při rychlých cenových pohybech, kdy cena stoupá nebo klesá v rámci jedné obchodní seance v takové míře, že podle pravidel příslušné burzy dojde k pozastavení či omezení obchodování,

e) V případě, že není k dispozici dostatečná likvidita k provedení specifického objemu za deklarovanou cenu

*Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam není úplný.

Více informací o spreadech aktiv a obchodních hodinách se dozvíte zde.