Zásady boje proti praní špinavých peněz

Co je praní špinavých peněz?

Praní špinavých peněz je skrývání nelegálně získaných peněz tak, aby jejich zdroj vypadal legálně. Dodržujeme přísné zákony stanovující nezákonnost zapojení nebo pokusů o zapojení naší společnosti, zaměstnanců i zástupců do jakýchkoliv aktivit, které by mohly i vzdáleně souviset s praním špinavých peněz. Naše zásady boje proti praní špinavých peněz zvyšují ochranu investorů, bezpečnost platebních procesů i zabezpečení služeb klientů.

Identifikace

První ochranou proti praní špinavých peněz je sofistikované ověření klienta. Abychom zajistili dodržování standardních předpisů proti praní špinavých peněz, požadujeme předložení následujících dokumentů:

 • Doklad totožnosti: Kvalitní kopii přední i zadní strany úředně vydaného dokladu totožnosti s vaší fotografií, např. platného pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu.
 • Doklad bydliště: Oficiální dokument vydaný v uplynulých 3 měsících, na kterém je zřetelně vidět vaše jméno a adresa, jež máte zaregistrovány na portálu UFX. Může se jednat o vyúčtování služeb (tj. vody, elektřiny či pevné linky) nebo o bankovní výpis.Ujistěte se prosím, že je na této kopii čitelné:
  • Vaše celé jméno
  • Úplná adresa vašeho trvalého bydliště
  • Datum vydání (v uplynulých 3 měsících)
  • Název vydávajícího úřadu s oficiálním logem nebo razítkem
 • Kopie přední i zadní strany vaší kreditní karty: Pro zajištění vašeho soukromí a bezpečí potřebujeme vidět pouze poslední 4 čísla vaší kreditní karty. Poslední 3 čísla na zadní straně vaší karty (CVV kód) můžete zakrýt.

Vezměte na vědomí, že regulační požadavky se v některých zemích mohou lišit a že vás můžeme požádat o dodání dalších dokumentů.

Nebudete moci obchodovat, dokud nepřijmeme a neschválíme vaši dokumentaci obsahující informace o klientovi (zkr. KYO, angl. Know-your-Client). Veškeré obchody uzavírané před schválením vašeho účtu budou podléhat zrušení. Veškeré ztráty nebo zisky, které tyto obchody přinesly, budou také zrušeny a odstraněny z vašeho účtu.

Kontrola

Nepřijímáme platby třetích stran. Všechny vklady musí být prováděny vašim jménem a musí odpovídat dokumentaci předložené podle zásady „poznej svého klienta“. Podle regulačních zásad boje proti praní špinavých peněz musí být všechny finanční prostředky vráceny do téhož zdroje, ze kterého byly zaslány. To znamená, že vklady provedené bankovním převodem budou při podání žádosti o výběr zaslány zpět na tentýž účet. Stejně tak, pokud jste provedli vklad prostřednictvím kreditní karty, budou vaše finanční prostředky vráceny při podání žádosti o výběr na tutéž kartu.

Za žádných okolností nepřijímáme hotovostní vklady ani nevyplácíme hotovost při podání žádosti o výběr.

Ohlašování

Předpisy proti praní špinavých peněz nám ukládají povinnost monitorovat a sledovat podezřelé transakce a ohlašovat je příslušným orgánům činným v trestném řízení. Rovněž si vyhrazujeme právo odepřít převod v kterémkoli stadiu, jestliže nabudeme přesvědčení, že je jakýmkoli způsobem spojen s trestnou činností či praním špinavých peněz.Zákon nám zakazuje informovat zákazníky o hlášení podezřelých aktivit orgánům činným v trestním řízení.

Zdroj majetku


Pokud požadované informace nedodáte v rozumném časovém rámci, váš účet bude zablokován.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás e-mailem na adrese compliance@ufx.com.