Sådan handles AEX-indekset

Amsterdams børs går tilbage til 1600-tallet. Børsen blev oprindeligt grundlagt for at kunne handle aktier i det hollandske Ostindiske Kompagni, som var det første selskab til at udstede aktier og blive et børsnoteret selskab. I september 2000 blev Amsterdams børs til Euronext Amsterdam under NYSE. AEX-indekset består af 25 af de største hollandske selskaber på Euronext Amsterdam Exchange, herunder Air France-KLM, Heineken og Royal Dutch Shell. 

Selskaberne i AEX-indekset revideres på årsbasis, og indekset udformes i forhold til, hvilke selskaber der har den højeste aktieomsætning det foregående år. 

AEX-indekset: Hvad du behøver at vide

  • AEX er en vigtig indikator for Euronext Amsterdam Exchange samt den hollandske økonomi som helhed. Da Euronext Amsterdam er en relativt lille børs med omkring 150 handelsselskaber, har indekset en tendens til at være en mere nøjagtig måling af markedet end andre landes tilsvarende indeks.    
  • AEX er et index, der er markedsværdi-vægtet (eller kapitalisering-vægtet), hvilket betyder, at aktierne vægtes i forhold til markedsværdien på alle udestående aktier (aktiepris multipliceret med antallet af udestående aktier).
  • AEX påvirkes som ethvert andet markedsindeks af begivenheder rundt om i verden såsom naturkatastrofer, krige, politisk uro og økonomiske nyheder. For at blive en dygtig handlende skal man holde øje med aktuelle begivenheder og kunne forudsige, hvordan markedet vil reagere. 
  • Det er også vigtigt at følge økonomiske data fra Holland og EU, herunder arbejdsløshed, jobskabelse, renteniveau, BNP-tal og andre økonomiske benchmarks. Ethvert økonomisk nøgletal vil have en vis effekt på AEX, så det er vigtigt at foretage en grundig analyse med de nyeste oplysninger. 

Enhver, der ønsker at handle med AEX-indekset, bør omhyggeligt analysere markedsforholdene, før der handles. UFX bestræber sig på at sikre, at de handlende lykkes og sørger for en række handelstips og værktøjer til kontohaverne. UFXs supportteam kan hjælpe dig med at træffe en velunderbygget beslutning om at handle med AEX-indekset.

Trade AEX