Sådan handles DAX-indekset

DAX (Deutscher Aktien Index) består af 30 af de største tyske selskaber, der handles på børsen i Frankfurt. Tyskland er den største individuelle økonomi i Europa, hvilket gør DAX til et indflydelsesrigt europæisk indeks, man skal holde øje med. Nogle af de selskaber, der er børsnoteret på DAX 30, er BMW, Siemens, Adidas og Deutsche Bank. De 30 selskaber på indekset udgør 75 % af værdien på børsen i Frankfurt. DAX er det mest noteret indeks, der repræsenterer den tyske økonomi, og det sammenlignes ofte med Dow Jones Industrial Average i USA.

DAX 30: Hvad du behøver at vide

  • De selskaber, der handles på børsen i Frankfurt, repræsenterer over 80 forskellige lande, og mange af markedsdeltagerne er selskaber, der har base uden for Tyskland, hvilket gør indekset mere modtageligt over for påvirkningerne fra globale markeder.
  • DAX er et kapitalisering-vægtet indeks, hvilket betyder, at aktierne vægtes i forhold til markedsværdien af alle de udestående aktier. Selskaberne udvælges ud fra markedsværdi og størrelsen på ordrebogen, og komponenterne revideres hvert kvartal.
  • De fleste selskaber på DAX 30 handler også i USA og er derfor en god indikator for udviklingen på de amerikanske markeder. De europæiske markeder, fordi de åbner før de nordamerikanske, kan ofte indikere, hvilken vej de amerikanske markeder vil gå.
  • DAX påvirkes som ethvert andet markedsindeks af begivenheder rundt om i verden såsom naturkatastrofer, krige, politisk uro og økonomiske nyheder. For at blive en dygtig handlende skal man holde øje med aktuelle begivenheder og kunne forudsige, hvordan markedet vil reagere. Det er vigtigt at følge økonomiske data fra Tyskland og EU, herunder arbejdsløshed, jobskabelse, renteniveau, BNP-tal, og andre økonomiske benchmarks.

Enhver, der ønsker at handle med DAX 30, bør udføre en grundig analyse af markedsforholdene, før der handles.

Trade DAX 30