Handelsbetingelser

Rollover

UFX opkræver ikke noget gebyr for rullende provision. Vi opkræver dog et gebyr for rollover (også kendt som en døgnswap). Gebyret for rollover udregnes, når en trader efterlader en position åben efter kl. 01.00 GMT.

Baggrundsinformation

Udtrykket “rollover” henviser til renten, som tradere skal betale eller modtager på åbne positioner, der overføres fra én dag til den næste. Hvert valutapar har deres egen rentesats. Ved udgangen af hver handelsdag, kl. 01:00 GMT, vil en trader betale eller modtage renten på de valutatpar han/hun besidder.

Hvordan fungerer det?

På handelsmarkedet beregnes renten på daglig basis. Ved udgangen af hver handelsdag, kl. 01.00 GMT, kan traderne se på deres kontoudtog, om de er blevet opkrævet eller har modtaget nogen rente for rollover. På almindelige hverdage opkræves renten for rollover for den foregående handelsdag. Da handelsugen har fem dage opkræves renten for rollover for den næste weekend om onsdagen. Det følgende er en kort forklaring af renten for rollover: Renten på den primære valuta er lavere end renten på den sekundære valuta.Eksempelvis: EUR/AUD. EUR – rente på 1,25 % AUD – rente på 4,50 % Euroen er den primære valuta i parret, og dennes rente er lavere end renten for den sekundære valuta, som er den australske dollar (AUD). Køb/Long: Når traderen køber Euro, opkræves han/hun et rollover-gebyr. Sølg/Short: Når traderen sælger Euro, modtager han/hun et rollover-gebyr. BEMÆRK: Handelsvolumen har indflydelse på størrelsen af rollover fee; jo højere handlesvolume, jo højere et rollover-gebyr. Gebyrerne for rollover opkræves som følger:

  • Fra søndag nat til mandag: almindeligt gebyr på rollover
  • Fra mandag nat til tirsdag: almindeligt gebyr på rollover
  • Fra tirsdag nat til onsdag: almindeligt gebyr på rollover
  • Fra onsdag nat til torsdag: gebyr for rollover opkræves tre gange (for onsdag, fredag og lørdag)
  • Fra torsdag nat til fredag: almindeligt gebyr på rollover

Skridning

I valutahandel henviser udtrykket skridning til forskellen mellem den forventede pris på en handel og den pris handlen udføres til. Hvis prisen handlen udføres til er bedre end prisen Klienten anmoder om, kaldes det ‘positiv skridning.’ Hvis prisen handlen udføres til er værre end prisen Kilenten anmoder om, kaldes det ‘negativ skridning.’ Bemærk venligst at “skridning” er en normal markedspraksis og en almindelig del af valutamarkederne under betingelser* såsom illikviditet og volatilitet som følge af nyhedsannonceringer, økonomiske begivenheder og markedsåbninger. Derfor kan handler ifølge nyheder ikke garanteres. Det bør også bemærkes at udførelsesprisen under unormale markedsbetingelser kan variere temmelig meget fra prisen der anmodes. Dette kan f.eks. forekomme i følgende tilfælde: a) Under markedets åbningstider b) Under nyheder, c) Under volatile perioder hvor priserne kan bevæge sig betydeligt op eller ned og væk fra den angivne pris, d) Hvor der er hurtige prisbevægelser, hvis prisen stiger eller falder i en handelssession i en sådan grad, at handelen suspenderes eller begrænses i henhold til reglerne på den relevante børs, e) Hvis der ikke er tilstrækkelig likviditet til gennemførelse af den specifikke volumen til den angivne pris *Bemærk, dette er ikke en fyldestgørende liste. Få mere at vide om spreads for aktiver og tidsplanen for handel med aktiverher.