Politik for Anti-Money Laundering (AML)

Hvad er hvidvaskning af penge?

Hvidvaskning af penge er den handling, hvor ulovligt fremskaffede penge skjules, så kilden forekommer legitim. Vi overholder strenge love, hvilket gør det ulovligt for os eller nogen af ​​vores ansatte eller agenter at bevidst engagere os i eller forsøge at deltage i aktiviteter, der er relateret til hvidvaskning af penge. Vores politik for bekæmpelse af pengehvidvaskning øger investorbeskyttelsen, og sikrer betalingsprocesser og kundesikkerhedstjenester.

Identifikation

Den første sikkerhedsforanstaltning mod pengehvidvaskning er avanceret verifikation af Kend-Din-Klient (KYC). For at sikre os at vi lever op til regler og standarder for anti-hvidvaskning af penge, forlanger vi, at du sender følgende dokumentation:

 • Identifikationsbevis: En tydelig kopi af et billedid udsted af de offentlige myndigheder i dit hjemland, for eksempel et gyldigt pas, kørekort eller statsborgerbevis.
 • Bopælsbevis: Et officielt dokument udstedt inden for de sidste 3 måneder, som tydeligt angiver dit navn og den adresse, som er registreret hos UFX. Det kan være en regning (fx vand, elektricitet eller telefon), eller en bankudskrift. Sørge venligst for at din kopi indeholder:
  • Dit fulde juridiske navn
  • Din fulde bopælsadresse
  • Udstedelsesdato (inden for de sidste 3 måneder)
  • Navnet på den udstedende myndighed med et officielt logo eller stempel
 • Kopi af forside og bagside af dit kreditkort: For at sikre dit privatliv og din sikkerhed, må kun de 4 sidste cifre på dit kreditkort være synlige. Du kan også dække de sidste 3 cifre på bagsiden af dit kort (CVV-kode).

Bemærk venligst at myndighedskrav afviger i visse lande, og det kan være nødvendigt at anmode om yderligere dokumentation fra dig.

Du vil ikke kunne trade, før vi har modtaget og godkendt dit “Kend-din-klient”-dokumentation. Alle handler, som er påbegyndt før din konto er godkendt, risikerer at blive annulleret. Ethvert tab eller enhver gevinst, som disse handler har resulteret i bliver også annulleret og fjernet fra din konto.

Overvågning

Vi accepterer ikke betalinger fra tredjeparter. Alle indbetalinger skal foretages i dit eget navn og skal passe med de forelagte KYC-dokumenter. På grund af lovgivningspolitikken for AML skal alle midler, der udbetales, returneres til det samme sted, hvorfra de blev modtaget. Det betyder, at de midler der oprindeligt indbetales via bankoverførsel vil blive returneret til den samme konto, når en anmodning om udbetaling foretages. Ligeledes hvis du indbetaler via kreditkort, vil dine midler blive returneret til det samme kreditkort, når en anmodning om udbetaling foretages.

Vi accepterer under ingen omstændigheder kontante indbetalinger eller udbetaling af kontanter, når der foretages anmodninger om udbetaling.

Rapportering

Lovgivningen for AML kræver, at vi overvåger og følger mistænkelige transaktioner og indberetter sådanne aktiviteter til de relevante retshåndhævende myndigheder. Vi forbeholder os retten til at nægte en overførsel når som helst, hvis vi vurderer, overførslen er forbundet med kriminel aktivitet eller hvidvaskning af penge.  Loven forbyder at vi informerer kunder om rapporter, som er fremsendt til myndighederne vedrørende mistænkelig aktivitet.

Indkomstkilde


Hvis du ikke leverer den forespurgte dokumentation inden for en rimelig tidsramme, vil din konto blive blokeret.

Hvis du har nogle forespørgsler, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: compliance@ufx.com.