UFX's risikoerklæring

ADVARSEL: CFD’er er gearede produkter, der er forbundet med en stor risiko og kan resultere i tabet af hele din egenkapital. De er derfor ikke passende for alle investorer. Du bør ikke risikere mere end du er parat til at tabe, og før du beslutter dig for at handle, skal du sikre dig, at du forstår de involverede risici, tage niveauet af dine erfaringer i betragtning og søge uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt. Vi leverer ikke investeringsrådgivning.

Du accepterer at bruge vores hjemmeside(r) på egen risiko. Risikoerklæring bør læses i sammenhæng med vores vilkår og betingelser, og det skal bemærkes, at det er umuligt for denne erklæring at indeholde alle de risici og aspekter involveret i handel med CFD’er. Derfor skal du sikre dig, at din beslutning er foretaget på et velinformeret grundlag, men som minimum bør du tage følgende i betragtning:

Uden at begrænse det foregående er de finansielle tjenesteydelser, der findes på denne hjemmeside, kun egnet til handlende, der er i stand til at bære tabet af alle de penge, de investerer, der forstår risiciene og har erfaring i at tage risici, der er involveret i opkøb og handel med finansielle kontrakter. Det maksimale tab, der kan pådrages af enhver handlende, er pengebeløbet, der betales af ham/hende til selskabet, herunder rullende gebyrer (hvis det er relevant for kontotypen) for alle handler.

Internationale valutakurser er meget svingende og er meget vanskelige at forudsige. På grund af en sådan volatilitet og ud over det spread, som vores likviditetsudbyder(e) føjer til alle beregninger og kurser, kan ingen erhvervet finansiel kontrakt eller anden tjeneste, der tilbydes på vores hjemmeside(r) betragtes som en sikker handel.

Beregningen af ​​den pris, der skal betales (eller udbetalingen der skal modtages) for finansielle kontrakter, der handles på vores hjemmeside(r) på det tidspunkt den finansielle kontrakt er købt eller solgt, videregives til os af vores likviditetsudbyder(e) og baseres på tilgængeligheden af ​​markedsoplysninger og en kompleks aritmetisk udregning afledt af de bedste skøn over markedspriser, det forventede renteniveau, implicitte volatiliteter og andre markedsforhold. Værdien af ​​dine finansielle kontrakter kan stige eller falde baseret på markedsvilkår og kan forstærkes som følge af brugen af gearing, hvilket betyder, at en relativt lille markedsbevægelse kan føre til en forholdsvis stor bevægelse i værdien af ​​din position.

Rollover-risiko: Handelsvolumen har indflydelse på størrelsen af rollover-fee; jo mere der handles for, jo større er rollover-fee. For handlende, der holder positioner over natten, kan rollover føjes til dine handelsomkostninger, når du betaler for rollover og kan maksimere din kredit, når du tjener på rollover.

Afhængig af markedsforhold skal stop loss-ordrer enten udføres med den nøjagtige kurs, som du har valgt, i hvilket tilfælde beløbet vil blive beregnet automatisk, eller ved det nøjagtige tabsbeløb udvalgt af dig i hvilket tilfælde vekselkursen vil blive beregnet i overensstemmelse hermed. En transaktion af denne karakter skal gennemføres, så snart den særprægede (“vejledende”) valutakurs er fundet på den elektroniske handelsplatform, der inklusiv vores spread enten er identisk med den ordre, du har angivet, eller angiver et identisk tabsbeløb, som du har angivet. Når vores likviditetsudbyder(e) ikke overfører en pris til os, hvis markedsinformationer ikke er tilgængelige eller markedet udsættes for abnorme omstændigheder, kan handlen resultere i en fejlmelding og muligvis annulleres.

Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko kan påvirke din evne til at handle. Nogle finansielle instrumenter kan ikke umiddelbart blive likvide som et resultat af fx faldende efterspørgsel, og kunden kan ikke være i stand til at sælge dem eller let indhente oplysninger om værdien af disse finansielle instrumenter eller omfanget af de dermed forbundne risici.

De finansielle kontraktpriser (eller udbetalingsbeløb), der tilbydes på den elektroniske handelsplatform, kan afvige væsentligt fra tilgængelige priser på de primære markeder, hvor sådanne kontrakter handles. Hver finansiel kontrakt købt af en handlende via vores hjemmeside(r) er en individuel aftale mellem den pågældende kunde og en af ​​vores likviditetsudbydere og kan ikke overdrages, omsættes eller overdrages til eller med nogen tredjepart. Virksomheden udbyder ikke et marked blandt eller mellem handlende.

Hos Forex betyder skridning forskellen mellem forventet pris på en handel, og den pris handlen har i sidste ende.

Hvis udførelsesprisen er bedre end den pris, der anmodes om af kunden, kaldes dette for “positiv skridning”. Derimod hvis udførelsesprisen er værre end den pris, der anmodes af kunden, kaldes dette for “negativ skridning”.

Bemærk at “skridning” er en normal markedspraksis og en almindelig del af valutamarkederne under betingelser* såsom illikviditet og volatilitet som følge af nyhedsannonceringer, økonomiske begivenheder og markedsåbninger, derfor kan handler ifølge nyheder ikke garanteres.

Det skal bemærkes, at den pris, som en handel udføres til, kan variere betydeligt fra den oprindeligt anmodede pris under unormale markedsforhold. Dette kan f.eks. forekomme i følgende tilfælde:

a) Under markedets åbningstider
b) Under nyheder,
c) Under volatile perioder hvor priserne kan bevæge sig betydeligt op eller ned og væk fra den angivne pris,
d) Hvor der er hurtige prisbevægelser, hvis prisen stiger eller falder i en handelssession i en sådan grad, at handelen suspenderes eller begrænses i henhold til reglerne på den relevante børs,
e) Hvis der ikke er tilstrækkelig likviditet til gennemførelse af den specifikke volumen til den angivne pris

*Bemærk, dette er ikke en fyldestgørende liste.

Vi kan stille en lang række finansielle oplysninger til rådighed for dig, der genereres internt eller indhentes fra agenter, leverandører eller partnere. Dette omfatter, men er ikke begrænset til finansielle markedsdata, kurser, handelssignaler, nyheder, udtalelser fra analytikere og forskningsrapporter, grafer eller data. Markedsoplysninger på vores hjemmeside(r) er ikke beregnet som investeringsrådgivning. Vi tilslutter os eller godkender ikke markedsoplysninger, og vi gør dem kun tilgængelig for dig som en service af bekvemmelighedshensyn. UFX og deres tredjepartsudbydere garanterer ikke nøjagtigheden, rettidigheden, fuldstændigheden eller korrekt sekvensering af markedsoplysningerne eller garanterer nogen resultater fra din brug eller tillid til markedsoplysningerne. Markedsoplysninger kan hurtigt blive upålidelige af forskellige årsager, herunder f.eks. ændringer i markedsforhold eller økonomiske forhold. Hverken UFX eller tredjepartsudbydere er forpligtet til at opdatere oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt i eventuelle markedsoplysninger, og vi kan ophøre med at tilbyde markedsoplysninger til enhver tid uden varsel.

Du accepterer, at hverken UFX eller tredjepartsudbydere vil være ansvarlig for opsigelsen, afbrydelser, forsinkelser eller unøjagtighed af markedsoplysninger. Du vil ikke “anvende dybe links”, videredistribuere eller lette omfordelingen af ​​markedsoplysninger, ej heller vil du give adgang til markedsoplysninger til nogen, der ikke er autoriseret af os til at modtage oplysninger om markedet.

I henhold til lovgivningsmæssige retningslinjer overholder vi strenge regler i håndteringen af vores kunders penge. Klik her, hvis du vil vide mere.

Modpartsrisiko: Er risikoen for, at din modpart misligholder og er ude af stand til at opfylde de økonomiske forpligtelser. Virksomheden opbevarer kundernes penge i en konto, der er adskilt fra andre kunders og virksomhedens penge i overensstemmelse med gældende regler, men dette kan muligvis ikke give fuldstændig beskyttelse.

Penge, der opbevares på vegne af vores Kunder, opbevares på en eller flere adskilte konti ved institutioner, der ligger inden for eller uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) og er adskilt fra Virksomhedens penge. Kundens penge samles med andre Kunders penge (“Samledepotet”). En Kundes krav er rettet mod Kundepengene i samledepotet. Konti hos finansinstitutioner, herunder samledepoter, indebærer forskellige risici herunder risiko for at blive behandlet som én (1) konto i tilfælde af misligholdelse. I tilfælde af at den institution, Virksomheden bruger til at opbevare Kundens penge i, bliver eller er insolvent, bærer Kunden selv ansvaret for det tab, der måtte forekomme. I tilfælde af misligholdelse på institutionens vegne har Kunden ikke mulighed for oprejsning gennem Firmaet. Firmaet er medlem af “Investor Compensation Fund”. Du kan få mere at vide om “Investor Compensation Fund” på vores hjemmeside.

Tydelig erklæring om, at pengene opbevares hos tredjepart: Vi tilstræber os på at opbevare dine penge i godkendte finansielle institutioner i EØS, der anvender og har tilsvarende regler for kundepenge, og som overvåges af lovgivningsmæssige myndigheder tilsvarende vores. I det usandsynlige tilfælde, at vi opbevarer kundens penge uden for EØS, vil den juridiske og lovgivningsmæssige ordning, der gælder for en sådan bank eller person være forskellig fra den cypriotiske og i tilfælde af insolvens eller enhver anden lignende procedure i forhold til denne bank eller person, kan dine penge blive behandlet forskelligt fra den behandling, som ville gælde, hvis pengene blev opbevaret på en konto i en bank i Cypern.