Treidaus maakaasulla

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, jota käytetään asuinrakennusten lämmönlähteenä mutta myös kaupan ja teollisuuden käyttötarkoituksiin. Maakaasu sisältää muita elementtejä, jotka täytyy suodattaa pois, jotta se on kaupallisesti käyttökelpoinen. Suodatusprosessissa poistetaan etaani, propaani, butaani, helium ja rikkivety, joita jalostamot myös myyvät. Maakaasua itsessään pidettiin aiemmin öljyntuotannon hyödyttömänä “sivutuotteena”. Teknologia on kuitenkin kehittynyt vuosien varrella riittävästi tekemään maakaasusta puhtaimmin palavan fossiilisen polttoaineen. Maakaasua pidetään tehokkaampana ja ympäristöystävällisempänä kuin raakaöljyä. Se on puhtaimmin palava fossiilinen polttoaine, ja maakaasun talteenotto-, kuljetus- ja jakelumenetelmät paranevat jatkuvasti. Maakaasua on vaikea varastoida, ellei sitä muunneta nesteytetyksi maakaasuksi. Suurin osa maakaasusta toimitetaan putkistoissa suoraan kaasukentiltä.

Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa maakaasun hintaan

  • Kaasun kuljetusongelman ratkaisemiseksi nesteytetty maakaasu on nykyisin voittamassa jalansijaa markkinoilla. Nesteytetyn maakaasun tuotantokustannukset ovat laskeneet, joten se on kannattava vaihtoehto raakaöljyn tuonnille ja viennille.
  • Qatar on maailman suurin nesteytetyn maakaasun viejä, ja siitä on nopeasti tulossa maailman johtava maakaasun tuottaja.
  • Poliittiset levottomuudet maakaasun tuottajamaissa voivat vaikuttaa vientiin ja tarjontaan maailmanlaajuisesti.
  • Kun maakaasulla käydään kauppaa, myös säällä on merkitystä kysynnässä ja tarjonnassa. Koska maakaasua käytetään kotien lämmittämiseen, kylmemmät ja leudommat ilmat voivat vaikuttaa hintaan.

Uudet teknologiat ovat tehneet maakaasusta luotettavan vaihtoehdon raakaöljylle. Kysyntä on kasvussa, mutta alueellinen epävakaus, erityisesti Lähi-idässä, voi vaikuttaa hintaan. Niiden, jotka haluavat treidata maakaasulla, tulisi olla tietoisia monista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa sen hintaan.

Treidaa maakaasulla