Kaupankäynti raakaöljyllä

Raakaöljy on maasta löytyvä fossiilinen polttoaine, joka on muodostunut kivettyneistä kasveista ja eläimistä miljoonien vuosien kuluessa. Raakaöljystä jalostetaan erilaisia öljytuotteita, joista yleisin on bensiini. Raakaöljyluokkia ovat kevyt ja raskas sekä vähärikkinen ja runsasrikkinen. Kevyttä vähärikkistä raakaöljyä pidetään parhaimpana, koska se vaatii vähemmän jalostusta ennen kuin se voidaan myydä markkinoille.

Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa öljyn hintaan

  • OPEC: Öljynviejämaiden järjestö OPEC voi vaikuttaa öljyn hintaan lisäämällä tai vähentämällä tuotantoa jäsenmaidensa keskuudessa.
  • Koska öljy hinnoitellaan Yhdysvaltain dollareina, öljyn hinta yleensä nousee dollarin heiketessä ja päinvastoin.
  • Kausiluonteiset tekijät, kuten poikkeuksellinen sää, vaikuttavat myös öljyn hintaan. Teknologian kehitys on parantanut vaihtoehtoisten öljyntuotantotekniikoiden kuten öljyhiekan ja öljyliuskeen saatavuutta. Näillä vaihtoehdoilla on mahdollista tuottaa polttoainetta vuosikymmeniksi eteenpäin. Jokainen tällä alalla tapahtuva kehitys voi vaikuttaa hintaan.
  • Globaali ilmastonmuutos on yhä ilmeisempi, ja monien mielestä tämä johtuu fossiilisten polttoaineiden aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Viime vuosina on panostettu paljon kestävien energialähteiden kuten polttokennojen, etanolipolttoaineen, nesteytetyn maakaasun, aurinkoenergian jne. kehittämiseen. Toiveena on, että ne voivat vähentää maailmanlaajuista riippuvuutta öljystä.

Öljy on yksi eniten kaupankäynnin kohteena olevista ja kysytyimmistä hyödykkeistä. Öljyn hinnan vaihtelulla voi olla suuri vaikutus maiden taloudelliseen tilanteeseen ympäri maailmaa, olivatpa ne sitten öljyn tuottajia tai öljyn kuluttajia. Mikä tahansa öljyn hinnan nousu tai lasku voi vaikuttaa öljyntuottajamaiden talouksiin. Öljyä tuovat maat ovat kuitenkin alttiimpia öljyn hinnan muutoksille, koska öljy hinnoitellaan ja myydään dollareissa. Vaikka yritetäänkin siirtyä kestävämpiin polttoainelähteisiin, tosiasia on, että raakaöljylle on edelleen runsaasti kysyntää ja varannot ovat rajalliset. Niiden, jotka haluavat treidata raakaöljyllä, tulisi olla tietoisia monista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa sen hintaan ja seurata kehitystä huolellisesti ennen treidausta. UFX on sitoutunut treidaajiensa menestykseen ja tarjoaa kaikki työkalut, joiden avulla voit tehdä tietoisen päätöksen raakaöljyllä treidauksesta.

Treidaa öljyllä