Treidaus palladiumilla

Palladium on hyvin harvinainen jalometalli, ja se on kolmekymmentä kertaa kultaa harvinaisempaa. Koska palladiumia käytetään elektroniikka-, lääke-, koru- ja kemianteollisuudessa, se on erittäin arvokasta. Metallia käytetään yleisimmin autojen katalysaattoreissa, koska se pystyy nopeuttamaan kemiallisia reaktioita ja auttaa suodattamaan auton pakokaasun myrkyllisiä kaasuja ja muuntamaan ne turvallisemmiksi aineiksi. Palladiumia käytetään myös valkokullassa antamaan tälle suositulle metalliseokselle sen valkoisen hopean sävyn.

Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa palladiumin hintaan

  • Taloustilanne: Maailman keskeisten talouksien, kuten Yhdysvaltojen, euroalueen ja Kiinan taloustilanne voi vaikuttaa palladiumin hintaan huomattavasti. Jos taloudet ovat vahvoja, palladiumin hinta todennäköisesti nousee, toisin kuin muiden jalometallien. Palladiumin hinnalla on vastaavasti taipumus laskea, kun taloudet heikkenevät.
  • Kysyntä: Teollisuuden kysyntä voi vaikuttaa suuresti tämän jalometallin hintaan.
  • Kaivosteollisuus: Työntekijöiden lakot ja kaivoksen ehtyminen voivat vaikuttaa palladiumin hintaan muutosten myötä hyödykkeen saatavuudessa.

Treidaus palladiumilla eroaa muilla jalometalleilla treidauksesta, ja sillä on selkeitä etuja. Se on yksi suosituimmista kaupankäynnin kohteena olevista jalometalleista, mutta se tunnetaan äärimmäisen hintavakaana. Kullasta ja hopeasta poiketen palladiumin hinta on pysynyt matalalla ja edullisena, samalla kun raaka-aineen markkinat ovat kasvaneet ja kysyntä noussut.

Treidaa palladiumilla