Treidaus Nasdaq 100 -indeksillä

Mikä on Nasdaq 100?

NASDAQ 100 koostuu 100 suurimmasta, muun kuin rahoitusalan yhtiöstä, jotka on listattu NASDAQ-pörssissä. Indeksissä mukana olevia merkittäviä yhtiöitä ovat: Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Whole Foods ja Yahoo. 

Dow Jones Industrial Average -indeksistä poiketen Nasdaq 100 sisältää yrityksiä, joiden kotipaikka on Yhdysvaltain ulkopuolella (pois lukien rahoitusyhtiöt), ja se lasketaan mukautettuna markkina-arvopainotteisena indeksinä (kuten S&P 500). Nämä mukautukset vähentävät suurimpien yritysten vaikutusta ja lisäävät indeksin hajautusta. 

Älä kuitenkaan sekoita NASDAQ 100 -indeksiä NASDAQ Composite -indeksiin, joka huomioi kaikki NASDAQ-pörssissä listatut osakkeet. 

NASDAQ 100: Mitä sinun tarvitsee tietää

  • Jotta yhtiö voidaan ottaa mukaan tähän indeksiin, sen on muun muassa oltava listattu ainoastaan NASDAQ-pörssiin, sen keskimääräisen päivävaihdon on oltava vähintään 200 000 osaketta ja sen on pystyttävä toimittamaan neljännesvuosi- ja vuosiraportit. 
  • Indeksi tarkistetaan kerran vuodessa ja tarvittavat muutokset tehdään edellisen vuoden osakekurssin (lokakuun viimeisenä pörssipäivänä) ja julkistettujen osakkeiden kokonaismäärän (marraskuun viimeisenä kaupankäyntipäivänä) perusteella. Yrityksiä pudotetaan ja lisätään niiden markkina-arvon perusteella. Nämä muutokset, jos ne ovat ennakoitavissa, aiheuttavat usein muutoksia kyseisten yritysten osakkeiden arvoon. Kaikki muutokset julkistetaan viisi arkipäivää etukäteen lehdistötiedotteella. 
  • Treidattaessa NASDAQ 100 -indeksillä PMI:n (Pre-Market Indicator) seuraaminen voi olla hyödyllistä. Tämä indikaattori ennustaa avaushinnat ennen pörssin avautumista edeltävän kaupankäynnin viimeisimmän myyntihinnan perusteella ja huomioi yöajan uutiset auttaen treidaajia ennustamaan hintamuutoksia. 
  • Koska NASDAQ-pörssissä vaihdettavat osakkeet ovat voimakkaasti teknologia-alalle painottuneita, ne ovat yleensä volatiileja, mikä tarkoittaa, että indeksi voi myös liikkua nopeasti. Treidaajien tulisi pitää tämä mielessä päättäessään tällä indeksillä treidauksesta. 

Niiden, jotka haluavat treidata NASDAQ 100 -indeksillä, tulisi tehdä huolellinen analyysi merkityksellisistä tekijöistä ennen treidausta. 

Käy kauppaa NASDAQ 100:lla