Kaupankäyntiehdot

Jälleenrahoitus

UFX ei veloita jälleenrahoituspalkkiota. Veloitamme sen sijaan jälleenrahoitusmaksun (tunnetaan myös yön yli -vaihtosopimuksena). Jälleenrahoitusmaksu lasketaan silloin, kun sijoittaja jättää position avoimeksi klo 00:00 GMT jälkeen.

Taustatietoa

Termi ’jälleenrahoitus’ (engl. ’rollover’) tarkoittaa korkoa, jonka sijoittajat maksavat – tai saavat – avoimista positioista, jotka siirretään seuraavalle päivälle. Jokaisella valuuttaparilla on oma korkonsa. Jokaisen pörssipäivän päätteeksi klo 00:00 GMT sijoittaja maksaa tai saa koron hallussaan olevista valuuttapareista.

Miten se toimii?

Sijoitusmarkkinoilla korko lasketaan päivittäin. Jokaisen pörssipäivän päätteeksi klo 00:00 GMT sijoittajat näkevät tiliotteellaan, veloitettiinko heiltä vai maksettiinko heille jälleenrahoitusmaksu. Tavallisina arkipäivinä jälleenrahoitusmaksu veloitetaan edeltävältä pörssipäivältä. Koska pörssiviikossa on viisi päivää, tulevan viikonlopun jälleenrahoituskorko veloitetaan keskiviikkoisin kolmelta päivältä. Alla on lyhyt selitys jälleenrahoituskorosta: Päävaluutan korko on alhaisempi kuin toissijaisen valuutan. Esimerkki: EUR/AUD. EUR – korko 1,25 %; AUD – korko 4,50 %. Euro (EUR) on tämän parin päävaluutta ja sen korko on alhaisempi kuin toissijaisen valuutan, joka on Australian dollari (AUD). Osto / pitkä positio: Kun sijoittaja ostaa euroja, häneltä veloitetaan jälleenrahoitusmaksu. Myynti / lyhyt positio: Kun sijoittaja myy euroja, hänelle maksetaan jälleenrahoitusmaksu. HUOM: Kaupankäyntimäärät vaikuttavat jälleenrahoitusmaksun suuruuteen: mitä suurempi määrä kauppaa, sitä suurempi jälleenrahoitusmaksu. Jälleenrahoitusmaksut veloitetaan seuraavasti:

  • Sunnuntain ja maanantain välinen yö: normaali jälleenrahoitusmaksu
  • Maanantain ja tiistain välinen yö: normaali jälleenrahoitusmaksu
  • Tiistain ja keskiviikon välinen yö: normaali jälleenrahoitusmaksu
  • Keskiviikon ja torstain välinen yö: jälleenrahoitusmaksu veloitetaan kolmesti (keskiviikolta, perjantailta ja lauantailta)
  • Torstain ja perjantaihin välinen yö: normaali jälleenrahoitusmaksu

Hintaliukuma

Valuuttakaupassa hintaliukumalla tarkoitetaan kaupan hintaodotuksen ja kaupan toteutuneen hinnan välistä eroa. Jos toteutunut hinta on parempi kuin asiakkaan pyytämä hinta, kyseessä on ’positiivinen hintaliukuma’. Jos toteutunut hinta on huonompi kuin asiakkaan pyytämä hinta, kyseessä on vastaavasti ’negatiivinen hintaliukuma’. Huomioi, että hintaliukuma (slippage) on tavanomaista markkinakäytäntöä ja normaali piirre valuuttamarkkinoilla sellaisissa olosuhteissa* kuten epälikvidisyys ja volatiliteetti, jotka johtuvat uutisilmoituksista, talouden tapahtumista ja markkinoiden avautumisista. Kaupankäyntiä uutisten mukaan ei siten voida taata. On huomattava, että kaupan toteutunut hinta voi poiketa huomattavasti alkuperäisestä pyyntihinnasta poikkeavissa markkinaolosuhteissa. Näin voi käydä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: a) markkinoiden avautumisaikoihin, b) uutisten aikoihin, c) epävakaina aikoina, jolloin hinnat voivat liikkua huomattavasti ilmoitetun hinnan yli tai ali, d) kun hinta muuttuu nopeasti: jos hinta nousee tai laskee yhden pörssipäivän aikana siinä määrin, että kaupankäynti keskeytetään tai sitä rajoitetaan kyseisen pörssin sääntöjen mukaisesti, e) jos tietyn volyymin toteuttamiseen ilmoitetulla hinnalla ei ole riittävästi likviditeettiä. *Huomaa, että tämä ei ole täydellinen luettelo mainitunlaisista olosuhteista. Lue lisää omaisuuserien spreadeistä ja kaupankäyntiajoista täältä.