Säännökset ja toimilupa

UFX on täysin säännelty valuuttakaupan välittäjä. Sitä operoi Reliantco Investments Limited, joka on Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomission (CySEC) valtuuttama ja sääntelemä lupanumerolla 127/10. UFX noudattaa myös tiukkoja MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) -standardeja. Tällä Euroopan unionin lailla valvotaan rahoitus- ja sijoituspalveluyritysten turvallisia käytäntöjä koskevia määräyksiä ja vaatimuksia Euroopan talousalueella. Noudattamalla tiukkoja määräyksiä ja vaatimuksia varmistamme, että voit käydä kauppaa turvallisin mielin. UFX toimii Euroopan talousalueella (ETA), ja tästä syystä se on rekisteröity alla olevissa sääntelyelimissä.

Maa Laitos
Kroatia Kroatian rahoituspalveluja valvova virasto – Lue lisää
Tšekki Tšekin keskuspankki (CNB) – Lue lisää
Tanska Tanskan finanssivalvoja (Finanstilsynet) – Lue lisää
Viro Viron rahoitustarkastus (Finantsinspektsioon) – Lue lisää
Suomi Finanssivalvonta – Lue lisää
Ranska Autorité des marchés financiers (AMF) – Lue lisää
Saksa Liittovaltion rahoitusvalvontaviranomainen (BaFin) – Lue lisää
Kreikka Kreikan pääomamarkkinoiden valvontakomissio (HCMC) – Lue lisää
Unkari Unkarin rahoitustarkastusviranomainen (HFSA) – Lue lisää
Italia Italian pörssimarkkinoiden valvontaviranomainen (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) – Lue lisää
Latvia Latvian rahoitus- ja pääomamarkkinoiden valvontakomissio (FKTK) – Lue lisää
Liettua Liettuan arvopaperikomissio (LSC) – Lue lisää
Luxemburg Rahoituspalvelujen valvontaviranomainen (CSSF) – Lue lisää
Malta Maltan rahoituspalveluviranomainen (MFSA) – Lue lisää
Alankomaat Rahoitusmarkkinaviranomainen (AFM) – Lue lisää
Norja Norjan finanssivalvonta (Finanstilsynet) – Lue lisää
Puola Puolan rahoitustarkastus (KNF) – Lue lisää
Portugali Portugalin arvopaperikomissio (CMVM) – Lue lisää
Romania CNVM – Lue lisää
Slovenia Arvopaperimarkkinaviranomainen – Lue lisää
Etelä-Afrikka Rahoituspalveluviranomainen (FSB) – Lue lisää
Espanja Kansallinen arvopaperimarkkinakomissio (CNMV) – Lue lisää
Ruotsi Ruotsin rahoitusvalvontaviranomainen – Lue lisää
Yhdistynyt kuningaskunta Rahoitustarkastusvirasto (FCA) – Lue lisää

 

CIF-TOIMILUPA

Kyproksen arvopaperi- ja valuuttakomissio (Cyprus Securities and Exchange Commission) on myöntänyt Reliantco Investments Limitedille toimiluvalla numero 127/10 luvan tarjota seuraavia rahoitus- ja oheispalveluja: (a) Asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanotto ja välitys, (b) Ulkomaanvaluuttojen palvelut edellyttäen, että ne liittyvät kohdan (a) mukaisten sijoituspalveluiden tarjoamiseen, (c) Asiakkaiden rahoitusvälineiden säilyttäminen ja hallinnointi asiakkaiden lukuun, mukaan lukien säilytyspalvelut ja niihin liittyvät palvelut kuten käteisvarojen ja vakuuksien hallinta, (d) Sijoitustutkimus ja rahoitusanalyysi tai muuntyyppiset yleiset suositukset, jotka liittyvät kaupankäyntiin rahoitusvälineillä. Seuraaville rahoitusvälineille:

  1. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat rahastot.
  2. Rahamarkkinavarat.
  3. Siirtokelpoiset arvopaperit.
  4. Futuurit, optiot, korkotermiinisopimukset ja swapit sekä muut johdannaissopimukset, jotka koskevat korkoja, tuottoja, valuuttoja tai arvopapereita sekä muita rahoitusvälineitä, indeksejä tai johdannaissopimuksia, jotka voidaan suorittaa rahana tai fyysisesti.
  5. Futuurit, korkotermiinit, optiot, swapit ja erinäiset muut johdannaissopimukset, jotka koskevat hyödykkeitä, joita edellytetään suoritettaviksi käteisenä. Lisäksi kaikki edellä mainitut sikäli kuin ne voidaan mahdollisesti suorittaa käteisenä yhden osapuolen pyynnöstä (muista syistä kuin sopimuksen irtisanominen maksukyvyttömyyden johdosta).
  6. Futuurit, optiot, swapit ja muut johdannaissopimukset, jotka koskevat hyödykkeitä, jotka voidaan toimittaa fyysisesti edellyttäen, että välineellä käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ja/tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF).
  7. Rahoitusalan CFD-sopimukset (hinnanerosopimukset).
  8. Johdannaisinstrumentit luottoriskin siirtoon.
  9. Futuurit, optiot, termiinit ja swapit sekä kaikki muut johdannaissopimukset hyödykkeistä (myös kohdassa 6 mainitsemattomat), jotka voidaan toimittaa fyysisesti, eivät ole kaupalliseen käyttöön, ovat luonteeltaan muita johdannaissopimuksia ja jotka selvitetään tunnustetun selvitysyhteisöjen kautta tai ovat toistuvien vakuuksien muutos- tai ylläpitopyyntöjen kohteena.
  10. Futuurit, optiot, termiinit, swapit ja muut johdannaissopimukset, jotka liittyvät inflaatiovauhtiin, päästöoikeuksiin, rahtihintoihin, ilmastollisiin muuttujiin tai virallisesti julkaistaviin taloudellisiin raportteihin, jotka edellyttävät käteissuoritusta tai jotka voidaan mahdollisesti suorittaa käteisenä liiketoimen yhden osapuolen pyynnöstä (muista syistä kuin sopimuksen irtisanominen maksukyvyttömyyden johdosta) sekä muut johdannaissopimukset, jotka liittyvät indekseihin, velkasitoumuksiin, toimenpiteisiin, oikeuksiin ja varoihin, joita ei ole muuten mainittu tässä osassa mutta joilla on samanlaisia ominaisuuksia kuin muilla rahoitusjohdannaisilla mm. sikäli, että niillä käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai säännellyillä markkinoilla ja että ne selvitetään valtuutettujen selvitysyhteisöjen kautta tai ne ovat toistuvien vakuuksien muutos- tai ylläpitopyyntöjen kohteena.

Yritystiedot Yritystunnus: HE270726 Yrityksen ALV-numero: 10270726F