Arany kereskedése

Az arany, árucikkek nemesfém alapanyagaként, valamint a bőség és jómód szimbólumaként hosszú múltra tekint vissza. A világ legnagyobb aranytermelője – évi 370 tonnás mennyiséggel – Kína. Ausztrália, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Dél-Afrika szintén jelentős aranytermelők. 

Az aranyfedezet

1965-ben az összes nagyhatalom csatlakozott a világméretű aranyfedezeti rendszerhez, vagy más néven a Bretton Woods egyezményhez, amely során a papíralapú valuta értékét az arany árához kötötték. Mindazonáltal 1971-ben az Egyesült Államokban Nixon elnök megszüntette az aranyfedezeti rendszert, és napjainkban már egyetlen ország sem használja. Az aranyfedezeti rendszer megszűnésével az arany értéke drámaian megemelkedett. 1971 és 1980 között egy uncia arany ára 35 US dollárról 850 dollárra emelkedett. Pénzügyi válság és instabilitás idején az arany ára megemelkedik, mert az arany mindig biztonságos befektetésnek bizonyul. A globális gazdasági helyzet ingatagsága miatt újra felmerült az aranyfedezeti rendszer bevezetésének lehetősége, de a gondolat mindezidáig pusztán elméleti szinten maradt.

Az arany árát befolyásoló tényezők

  • Az aranyat jelentős mértékben használják az elektromos iparban. Az okostelefonok, számítógépek és bizonyos vezetékek nagy valószínűséggel tartalmaznak egy bizonyos mennyiségű aranyat. Az elektronikus technika gyors fejlődése folyamatos igényt jelent az arany iránt. 
  • Az aranytermelés mértéke nem képes kielégíteni ezt az igényt, s ez az árakat magasan tartja. Ez a helyzet a várakozások szerint az elkövetkező években csak egyre rosszabb lesz. A kínálat képtelen megfelelni a keresletnek, s ez évi 1000 tonnás hiányban mutatkozik meg. 
  • A becslések szerinti, évi 700 tonna arany iránti igényével, jelenleg India a világ legnagyobb aranyfelvásárlója. Ez a mennyiség az eljövendő években csak növekedni fog, következésképp India arany iránti igénye tovább fogja emelni az árakat. 
  • A különböző országokban időről-időre jelentkező recesszió és pénzügyi válság rendszerint az aranybefektetések számát növeli. Fontos tehát figyelemmel kísérni a nagyhatalmak gazdasági stabilitását és az általános világpolitikai helyzetet. 

A kereskedés megkezdése előtt fontos az arany árát befolyásoló számos tényező alapos ismerete, és gondos elemzés készítése. 

Arany - kereskedés