IBM Corp. (IBM)

A cég története

Az IBM (International Business Machines) számítástechnikai részvénytársaság, becenevén a „Big Blue”, vagyis „Nagy Kék”, 1911-ben alakult CTR (Computing Tabulating Recording Company) néven, három cég összeolvadásából. Ezek egyike, a Herman Hollerith által az 1880-as években alapított Tabulating Machine Company lyukkártya rendszert használt, amellyel nagyban leegyszerűsítette az amerikai népszámlálást, és mint ilyen az IBM jövőbeli fejlődése szempontjából is fontos mérföldkövet jelentett. A cég neve 1924-ben IBM-re (International Business Machines) változott. Thomas J. Watson nagyszabású bővítéseket hajtott végre, létrehozta a máig is jellegzetes céges kultúrát, ideértve a híres THINK szlogent és az Open Door (nyitott ajtó) céges politikát. Az IBM sikeresen túlélte az 1930-as évek nagy válságát. Ez alatt az idő alatt – leépítések helyett – a gyártó és fejlesztő folyamatokba fektetett be. Ez a politika az 1935-ben bevezetett szociális biztonságról szóló törvény idején különösen sikeresnek bizonyult, mivel a cég hatalmas leltárfeleslege „minden idők legnagyobb elszámolási vállalkozásává” tette. Az IBM a modern számítástechnika fejlesztésében mindig is élenjáró szerepet töltött be, végül 1981-ben forgalomba hozta a személyi számítógépet. Ámbár az 1990-es években az IBM lemaradt a Microsoft és az Intel mögött, következésképp súlyos veszteségeket is szenvedett, mégis bebizonyította, hogy képes az alkalmazkodásra és talpra tud állni. Ezt átalakulás és folyamatos újítás révén érte el. Az amerikai műszaki társaságok között az IBM rendelkezik a legtöbb szabadalmaztatással. Alkalmazottai számos kitüntetésben részesültek, ideértve a Nobel-díjat és egyéb tekintélyes díjakat.

Az IBM részvényeinek kereskedése: tudnivalók

  • A cég éves és negyedéves bevételeiről szóló jelentések fontos betekintést nyújtanak a társaság jövőbeli teljesítményére, illetve a részvényeivel való kereskedésre vonatkozóan. Ámbár az utóbbi időben az IBM jövedelme csökkent, az elemzők szerint ez csak időleges lassulás, és jó lehetőséget kínál a hosszú távú befektetők számára. 
  • A számítástechnika folyamatosan változik és az újításra képtelen cégek messze elmaradnak a többiektől. Az IBM bebizonyította, hogy képes lépést tartani a haladással, és akár önmaga újra feltalálására is képes. Az IBM hosszú ideje bizonyítja, hogy képes alkalmazkodni a változó világhoz és szakmához, következésképp valószínű, hogy újra sikeresen száll szembe az új kihívásokkal. 
  • Napjainkban az IBM a cloud szolgáltatások és hardver termékek fejlesztése felé irányítja figyelmét. Ez az irányváltás, az új termékek és szolgáltatások kínálata terén valószínűleg új jövedelem-növekedést is hoz. 

Az IBM részvényeivel való kereskedés megkezdése előtt fontos a piaci feltételek alapos elemzése. 

IBM - kereskedés