Az UFX kockázatvállalási nyilatkozata

KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS: A CFD-k tőkeáttételes termékek, amelyek kereskedése nagyfokú kockázattal jár, és Ön akár összes tőkéjét elveszítheti. Ezért ezek a termékek nem minden befektető számára alkalmasak. Ne kockáztasson többet, mint amennyi veszteséget megengedhet magának. A kereskedés megkezdése előtt ismerje meg az azzal járó kockázatokat, vegye figyelembe tapasztalatait, és szükség esetén forduljon független tanácsadóhoz. A befektetési tanácsok nyújtásától szigorúan elzárkózunk.

Weboldalunkat/weboldalainkat Ön kizárólag a saját felelősségére használja. Kérjük, hogy jelen Kockázatvállalási nyilatkozatot a Feltételek és kikötések című dokumentummal együtt olvassa el. Felhívjuk figyelmét, hogy a CFD-kereskedéssel járó összes kockázat és szempont ebben a nyilatkozatban nem sorolható fel. Kérjük, hogy döntéseit kizárólag megalapozottan, és a megfelelő tájékozódás alapján hozza meg, de legalább a következőket vegye figyelembe:

A fentiek érvényességének korlátozása nélkül kijelentjük, hogy a honlapon található pénzügyi szolgáltatások csak azon kereskedők számára alkalmasak, akik összes befektetett pénzük elvesztését is el tudják viselni, és tisztában vannak a kereskedés kockázataival, illetve tapasztaltak a pénzügyi kontraktusok megszerzése és kereskedelme terén. A kereskedő elszenvedett vesztesége kizárólag annyi lehet, mint amennyit befektetett a Cégnél, beleértve az összes ügylet görgetett díjait (ha az adott számlatípus esetében ez releváns).

A nemzetközi devizaárfolyamok rendkívül volatilisek és kiszámíthatatlanok. A volatilitás következtében és likviditásszolgáltató(i)nk által az összes számításhoz és jegyzéshez hozzáadott spreadek miatt, oldalunkon (oldalainkon) egyetlen pénzügyi kontraktus vásárlása vagy egyéb szolgáltatás igénybe vétele sem minősül biztos kereskedésnek.

A honlapunkon forgalmazott pénzügyi kontraktusok adásvételi árának kiszámítása a pénzügyi kontraktus megvásárlásának vagy eladásának pillanatában, a likviditásszolgáltató(k) által történik. Ennek alapja a rendelkezésre álló piaci információkat és a piaci árak legjobbnak becsült értékét, a kamatlábak várható szintjét, a volatilitást és az egyéb piaci feltételeket figyelembe vevő, komplex matematikai számítás. A pénzügyi kontraktusok értéke a piaci feltételektől függően emelkedhet vagy csökkenhet, s ezt fokozhatja a tőkeáttétel, amely hatására egy viszonylag csekély piaci mozgás arányaiban sokkal nagyobb változást okozhat a pozíció értékében.

Rolloverrel járó kockázat: Az ügylet volumene kihat a rollover (pozíció-görgetés) díjára; minél nagyobb az ügylet volumene annál magasabb a rollover díja. Az egynapos pozícióikat fenntartó kereskedők költségeit a rollover megnövelheti, amikor a kereskedő ráfizet a rolloverre, a rollover ugyanakkor megnövelheti a jóváírt összegeket, amennyiben a kereskedő nyer rajta.

A stop loss megbízások, a piaci feltételektől függően, vagy hajszálpontosan az Ön által kiválasztott árfolyamon kerülnek teljesítésre, amely esetben az összeg kiszámítása automatikusan történik; vagy az Ön által megjelölt veszteség elérésekor kerülnek teljesítésre, amely esetben az árfolyam kiszámítása is aszerint történik. Egy ilyen jellegű ügylet akkor teljesül, amikor a megkülönböztető jellegű („jelző”) árfolyam elérhető az elektronikus kereskedési felületen, s az – a spreaddel együtt – megegyezik az Ön megbízásában megadott értékkel, vagy megegyezik az Ön megbízásában megadott veszteség értékével. Ha nem állnak rendelkezésre piaci információk, vagy a megszokottól eltérő piaci feltételek esetén – amikor a likviditásszolgáltató(k) nem továbbítják hozzánk az árfolyamot – a megbízás során hibaüzenet jelenhet meg, és a megbízás törölhető.

Likviditással járó kockázat: A likviditással járó kockázat kihat arra, hogy Ön képes lesz-e kereskedni. Előfordul, hogy egyes pénzügyi eszközök nem válnak azonnal likviddé amikor csökken irántuk a kereslet, és az ügyfél nem tudja eladni őket, vagy nem könnyű az értékükre, vagy a kereskedésükkel kapcsolatos kockázat nagyságára vonatkozó, megfelelő tájékoztatást találni.

Az elektronikus kereskedési felületen kínált pénzügyi kontraktusok vételi ára (vagy a kereskedőnek járó kifizetési összegek) jelentősen eltérhetnek az elsődleges piacok árfolyamaitól, ahol ezen kontraktusokkal kereskednek. A kereskedők által a honlapunkon keresztül vásárolt pénzügyi kontraktusok egyedi megállapodást képeznek az adott ügyfél és valamely likviditásszolgáltatónk között, és nem adható át, nem adható tovább és nem ruházható át egy harmadik/kívülálló félre. A Társaság nem biztosít piacot a kereskedők között.

A forex világában a csúszás a kereskedési ügylet várt árfolyama, és azon árfolyam közötti különbség, amelyen az ügyletet ténylegesen végrehajtották.

„Pozitív árfolyamcsúszásról” akkor beszélünk, amikor a végrehajtási ár jobb, mint az ügyfél által kért ár. Ezzel szemben „negatív árfolyamcsúszásról” akkor beszélünk, amikor a végrehajtási ár rosszabb, mint az ügyfél által kért ár.

Felhívjuk figyelmét, hogy az árfolyamcsúszás bevett gyakorlat, és a devizapiacok rendszeres velejárója az olyan feltételek* mellett, mint a hírbejelentések, gazdasági események és a piacok nyitása idején tapasztalható illikviditás vagy volatilitás. Következésképp a hírközlések alapján történő kereskedés nem garantálja a sikert.

Figyelembe kell venni, hogy a megszokottól eltérő piaci körülmények között a kereskedés végrehajtási ára jelentős mértékben eltérhet az eredeti, megkért ártól. Ez az alábbi esetekben fordulhat elő:

a)    Piaci nyitás idején,

b)    Hírközlés idején,

c)    Volatilis időszakokban, amikor az árak jelentős mértékben mozdulnak el a bejelentett ártól, akár fel akár le,

d) Rendkívül gyors ármozgások idején, amikor az árfolyam egy kereskedési időszakon belül oly mértékben emelkedik, vagy zuhan, hogy az adott tőzsde vonatkozó szabályai alapján a kereskedést felfüggesztik, vagy korlátozzák,

e) Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő likviditás ahhoz, hogy a bejelentett áron az adott volumen végrehajtható legyen.

*Felhívjuk figyelmét, hogy ez a lista a teljesség igénye nélkül készült.

Előfordulhat, hogy pénzügyi információk széles körét bocsátjuk rendelkezésére, amelyek belső generálás eredményei vagy azokat más ügynöktől, szolgáltatótól vagy partnertől kaptuk. Ezek közé tartoznak többek között a pénzügyi piacok adatai, az árfolyamok, a kereskedési jelzések, hírek, elemzői vélemények és kutatási jelentések, grafikonok vagy adatok. A honlapunkon feltüntetett piaci információk nem minősülnek befektetési tanácsnak. A piaci információkat mi nem hitelesítjük, vagy támogatjuk. Azokat kizárólag szolgáltatásunk részeként, az Ön kényelme érdekében tesszük elérhetővé. Az UFX és külső szolgáltatói nem garantálják a piaci információk pontosságát, időbeli érvényességét, teljességét vagy helyességét, illetve nem garantálnak eredményeket a piaci információk felhasználásából vagy az azokra való támaszkodásból eredően. A piaci információk több okból is hamar megbízhatatlanná válhatnak, ideértve például a piaci feltételek és a gazdasági viszonyok változását. Sem az UFX, sem külső szolgáltatói nem kötelesek frissíteni a piaci információkat képező információkat vagy véleményeket, és bármikor – előzetes értesítés nélkül – beszüntethetik a piaci információk nyújtását.

Ön beleegyezik abba, hogy sem az UFX, sem külső szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a piaci információk megszűnéséért, megszakadásáért, késéséért vagy pontatlanságáért. Ön nem „mélylinkeli”, vagy forgalmazza a piaci információkat, illetve nem teszi lehetővé azok forgalmazását, továbbá jogtalan személyek számára nem biztosít hozzáférést a piaci információkhoz.

A szabályozó irányelvek értelmében szigorú előírásokat követünk az ügyfelek pénzének kezelésekor. Bővebb tájékoztatás itt olvasható.

Üzleti partner-kockázat: Ez az azzal járó kockázat, hogy az Ön üzleti partnere fizetésképtelenné válik, és nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. A Vállalat az aktuális szabályok értelmében ügyfelei pénzét a többi ügyfél, és a Vállalat számláitól elkülönített számlán tartja, de ez nem feltétlenül biztosít teljes védelmet.

Nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a tőkéket kívülálló félnél tartjuk: Arra törekszünk, hogy az Ön pénzét kizárólag az EEA által szabályozott működésű pénzügyi intézményeknél tartsuk, amelyeknek az ügyfelek pénze kezelésére vonatkozó szabályai hasonlóak a mienkéhez, és amelyek olyan szabályozó szervek felügyelete alá tartoznak, amelyek státusza megfelel a mi szabályozó szerveink státuszának. Abban a valószínűtlen esetben, amikor egy Ügyfél pénzét az EEA hatáskörén kívül eső intézménynél tartanánk, az ilyen bankokra vagy személyekre érvényes törvények és jogszabályok eltérőek lesznek a Cipruson érvényben levőktől. Ha egy ilyen bank vagy személy esetében fizetésképtelenség vagy egyéb hasonló esemény lép fel, az Ügyfél pénzét eltérően kezelhetik attól, mint ahogy akkor kezelnék, ha a pénzt valamely Cipruson lévő bank által vezetett számlán őriznék.

Kriptodevizák: A Vállalat mögöttes eszközként kriptodeviza CFD-ket is kínál. A kriptodeviza CFD-kkel kereskedő ügyfélnek tisztában kell lennie azzal, hogy ezeknek az eszközöknek a kereskedése nem szabályozott működésű digitális tőzsdéken folyik, és a MiFID (a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv – Markets in Financial Instruments Directive) értelmében nem tekintendők pénzügyi eszköznek.

Ezekre a termékekre semmilyen konkrét európai uniós keretszabályozás nem vonatkozik, mivel kívül esnek a MiFID által szabályozott tevékenységek tartományán. Az árfolyamok betöltése az adott digitális tőzsde saját belátása szerint bármikor, előzetes bejelentés nélkül változhat, és a többi – a MiFID által elismert – pénzügyi instrumentumhoz képest lényegesen jelentősebb volatilitás jelentkezhet az ármozgásban. Ön ezért ezennel elfogadja, hogy a kriptodeviza CFD-k kereskedésekor nagyobb mértékű a kockázata annak, hogy tőkéjét veszteség éri.

Az árfolyamváltozás és a jelentékeny volatilitás a tőzsdei kereskedés felfüggesztését, vagy az árjegyzésben és a piaci adatfolyamok áramlásában való fennakadást is okozhatja.  Mindez hátrányosan hathat az Ön nyitott pozícióira. Ön elfogadja, hogy amennyiben, és amikor, a kereskedés újrakezdődik, az Ön nyitott pozícióit a digitális tőzsdétől kapott legfrissebb árfolyamon árazzuk, ezáltal olyan árkülönbözet keletkezhet, amely az Ön CFD-pozícióinak értékét negatív vagy pozitív irányban egyaránt befolyásolhatja. Abban az esetben, ha a kereskedés nem kezdődik újra, az Ön megbízása anélkül zárulhat le, hogy új árjegyzést kapott volna. Önnek jelentős nyeresége, vagy súlyos vesztesége keletkezhet.

Ön elfogadja, hogy a kriptodeviza CFD-k összetett eszközök, és kereskedésükhöz a komoly kockázat mellett jelentős volatilitás is társul, és ez súlyos veszteségeket okozhat. A kriptodeviza CFD-kereskedés feltehetően nem felel meg azoknak a befektetőknek, akik ennek a speciális terméknek a terén nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal. Következésképp Önnek minden esetben, teljes mértékben tisztában kell lennie a virtuális devizák sajátságos jellemzőivel, és a hozzájuk tartozó kockázattal, mielőtt a velük való kereskedést megkezdi.

Mivel a kriptodevizák nem MiFID-eszközök, ezért kereskedésük során Ön nem jogosult a „Befektetői kompenzációs alap” (Investor Compensation Fund) védelmére.

Amennyiben a kriptodeviza CFD-kkel kapcsolatban bármilyen panasza, vagy vitás ügye merülne fel, Ön nem fordulhat panaszával a ciprusi pénzügyi ombudsmanhoz.

A kriptodeviza-díjak rollover (pozíció-görgetés) díja elérheti a 0,5%-ot.

A tőkeáttétel limitjét akár 1:5 arányban is megszabhatjuk a kriptodeviza CFD-k kereskedésekor.

A kriptodevizák kereskedése által Ön elfogadja, hogy a Vállalat, saját belátása szerint, Önt az „Alfa Kereskedő” (Alpha Trader) felhasználócsoportba helyezheti.  Az „Alfa Kereskedő” (Alpha Trader) felhasználócsoportról a 24.8 bekezdésben talál bővebb tájékoztatást.

A veszteségstop (stop loss) és a profit-kivét (take profit) megbízásokat minden piaci megbízással együtt, automatikusan adjuk be. Az automatikus veszteségstop és profit-kivét megbízások alapértelmezett értéke a piaci megbízást megnyitó kereskedésre érvényes kezdeti fedezet alapletét-követelményének összegével lesz egyenlő.

Az előre beállított veszteségstop és profit-kivét megbízás nagyságán az Ügyfél csak akkor változtathat, ha azt az alapértelmezett összegnél alacsonyabbra állítja.

Például: ha egy adott kereskedés kezdeti fedezetre vonatkozó követelménye 100 USD volt, a veszteségstop és profit-kivét megbízások értéke automatikusan 100 US dollárra, vagy azzal megegyező, egyéb napi, piaci árfolyamra lesz beállítva. Ön tehát módosíthatja a veszteségstop és profit-kivét nagyságát, de a kezdeti fedezet alapletét-követelményét meghaladó összeget nem kockáztathat. Következésképp 50 USD összegű veszteségstop és profit-kivét beállítása lehetséges, de 150 USD összegű veszteségstop és profit-kivét beállítása már nem.

Ez az eljárás kizárólag a kriptodevizákra vonatkozik.