Pénzmosás elleni eljárás

Mit jelent a pénzmosás elleni eljárás?

A pénzmosás illegális módon szerzett pénz elrejtését jelenti, úgy, hogy a pénz forrása legitimnek látszik. Rendkívül szigorú törvényekhez tartjuk magunkat, amelyek Vállalatunk, alkalmazottaink, vagy képviselőink számára illegálissá teszik, hogy bármilyen pénzmosással kapcsolatos tevékenységben tudtukkal és beleegyezésükkel részt vegyenek, illetve arra kísérletet tegyenek. Pénzmosás elleni eljárásaink fokozzák befektetőink védettségét, továbbá a fizetésfeldolgozó folyamatok, és az adatvédelmi szolgáltatások biztonságát.

Azonosítás

A pénzmosás elleni első védintézkedés a rendkívül körültekintő ügyfél-azonosítási (Know-Your-Client: KYC) eljárás alkalmazása. A standard pénzmosás-ellenes szabályozásoknak való megfelelés érdekében előírjuk a következő dokumentumok beküldését:

 • Személyazonosító okmány: Kormányhivatal által kibocsátott fényképes személyazonosító okmány, pl.: érvényes útlevél, jogosítvány, vagy személyigazolvány mindkét oldalának jól olvasható másolata.
 • Lakcímigazolás: 3 hónapnál nem régebbi dokumentum jól olvasható másolata, amelyen szerepel az Ön neve, és az UFX-nek megadott lakcíme. Ez közüzemi számla (víz-, villany-, vagy telefonszámla) vagy bankszámlakivonat lehet. A dokumentumnak tartalmaznia kell:
  • Az Ön teljes, hivatalos nevét
  • Az Ön teljes lakcímét
  • A kiadás dátumát (3 hónapnál nem régebbi)
  • A kiállító hatóság nevét, logóját, vagy pecsétjét
 • Az Ön hitelkártyája mindkét oldalának másolata: Az Ön adatvédelme és biztonsága érdekében csak a bankkártya számának utolsó négy számjegyét szükséges láthatóvá tennie. A bankkártya hátlapján található CVV kód utolsó három számjegye szintén letakarható.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályi előírások egyes országokban eltérőek lehetnek, és adott esetben további dokumentumokat kérhetünk Öntől.

Az ügyfélmegismerési (Know-your-Client) eljáráshoz szükséges iratok beérkezése és jóváhagyása előtt nem áll módjában kereskedni. Kereskedési fiókjának és számlájának jóváhagyása előtt megnyitott kereskedéseit töröljük. Az így megnyitott kereskedések által generált veszteségeket és nyereségeket érvénytelenítjük és eltávolítjuk a számlájáról.

Ellenőrzés

Kívülálló féltől nem fogadunk el kifizetést. Önnek minden letétet a saját nevében kell elhelyeznie, és a tranzakció adatainak meg kell egyezniük az ügyfél-azonosító dokumentumokon szereplő adatokkal. A pénzmosás-ellenes szabályok értelmében minden visszautalásra igényelt összeget kötelesek vagyunk pontosan arra a számlára visszautalni, amelyről a letétek érkeztek. Ennek értelmében tehát, amennyiben a letételhelyezés banki utalással történt, akkor a visszautalást is ugyanarra a bankszámlára teljesítjük. Hasonlóképpen, amennyiben hitelkártyával helyezte el letétjét, a visszautalásra kért összeg az adott hitelkártyához tartozó számlán fog jelentkezni.

Semmilyen körülmények között sem fogadunk el készpénzes letéteket, illetve visszautalási kérelmek kiegyenlítésére sem folyósítunk készpénzt.

Bejelentés

A pénzmosás-ellenes jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk a gyanús tranzakciókat figyelemmel kísérni, és az ilyen jellegű tevékenységeket bejelenteni az illetékes bűnüldöző szerveknek. Ezenkívül fenntartjuk a jogot, hogy egy átutalást bármely fázisban visszautasítsunk, ha úgy véljük, hogy az átutalás bármilyen módon bűncselekményhez vagy pénzmosáshoz kapcsolódik. A törvény értelmében nem tájékoztathatjuk ügyfeleinket arról, hogy a bűnüldöző hatóságoknak jelentettük a gyanús tevékenységet.

Vagyonforrás-bejelentő


Amennyiben a kért iratokat elfogadható időn belül nem adja be, a kereskedési számlát zároljuk.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon a következő e-mail címre: compliance@ufx.com.