Szabályozó szervek és engedély

Az UFX a Reliantco Investments Limited által működtetett és teljes mértékben szabályozott bróker. Tevékenységét a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySEC) hagyta jóvá és szabályozza. Engedélyszám: 127/10

Ennek értelmében betartjuk az MiFID II (pénzügyi eszközökre vonatkozó irányelv) szigorú előírásait. Ez a biztonságos kereskedési gyakorlatot biztosító európai uniós törvény, amely felügyeli az Európai Gazdasági Térség pénzügyi és befektetési cégeinek működését. Szigorú szabályok és előírások alkalmazása révén biztosítjuk, hogy Ön mindig biztonságban kereskedhessen.

Az UFX az Európai Gazdasági Térségben működik, ezért az alább felsorolt szabályozó szerveknél is nyilvántartásban áll:

Ország Pénzügyi felügyeleti hatóság
Horvátország Horvát Pénzügyi Felügyeleti Hatóság – Bővebben
Cseh Köztársaság Cseh Nemzeti Bank (CsNB) – Bővebben
Dánia Finanstilsynet – Bővebben
Észtország Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság – Bővebben
Finnország Finanssivalvonta, Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FIN-FSA) – Bővebben
Franciaország Autorité des marchés financiers (AMF) – Bővebben
Németország Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) – Bővebben
Görögország Görög Pénzügyi Piaci Bizottság (HCMC) – Bővebben
Magyarország Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) – Bővebben
Olaszország Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa – Bővebben
Lettország Pénzügyi és Tőkepiaci Bizottság (FKTK) – Bővebben
Litvánia Litván Pénzügyi Felügyelő Bizottság (LSC) – Bővebben
Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Bővebben
Málta Málta Máltai Pénzügyi Szolgáltatók Felügyelete (MFSA) – Bővebben
Hollandia A Pénzügyi Piacok Felügyelő Szerve (AFM) – Bővebben
Norvégia Finanstilsynet – Norvég Pénzügyi Felügyeleti Hatóság – Bővebben
Lengyelország Lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság – Bővebben
Portugália Portugál Értékpapír-piaci Bizottság (CMVM) – Bővebben
Románia CNVM – Bővebben
Szlovénia Értékpapír-piaci Hatóság – Bővebben
Dél-Afrika Pénzügyi Szolgáltató Tanács – Bővebben
Spanyolország Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Bővebben
Svédország Svéd Pénzügyi Felügyeleti Hatóság – Bővebben
Egyesült Királyság Brit Pénzügyi Magatartási Normák Felügyeleti Hatósága (FCA) – Bővebben

 

CIF ENGEDÉLY

A Reliantco Investments Limited a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySEC) 127/10 sz. engedélyével rendelkezik, és ezáltal az alábbi pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatásokat kínálja Önnek:

(a) Fogadja és továbbítja az Ön pénzügyi instrumentumokra vonatkozó megbízásait,

(b) Devizaszolgáltatásokat nyújt, feltéve ha azok a fenti (a) pontban említett befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódnak,

(c) Megőrzi és kezeli az ügyfelei kereskedési számláján található pénzügyi instrumentumokat, ideértve a felügyeletet és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, úgymint készpénz/kollaterális kezelést,

(d) Befektetési tájékozódás és pénzügyi elemzések végzését, vagy a pénzügyi eszközök tranzakcióival kapcsolatos egyéb, általános javaslatok nyújtását.

Az alábbi pénzügyi instrumentumokra:

  1. Kollektív befektetési alapokkal foglalkozó vállalkozások.
  2. Pénzpiaci eszközök.
  3. Átruházható értékpapírok.
  4. Határidős ügyletek, opciók, határidős ügyletek díja és swap díjak, valamint minden egyéb – a kamatlábakkal, pénzügyi hozamokkal, devizákkal vagy értékpapírokkal kapcsolatos – kontraktus, továbbá egyéb pénzügyi eszközök, indexek vagy derivatívák amelyek készpénzzel vagy fizikai úton teljesíthetőek.
  5. Határidős ügyletek, határidős ügyletek díjára vonatkozó megegyezések, opciók, swap díjak, valamint egyéb, készpénzzel teljesítendő árutőzsdei derivatívák, vagy a fentiek bármelyike, amely készpénzzel teljesíthető a résztvevő felek valamelyikének kérésére (de nem olyan okból, mint például a fizetésképtelenség miatti lezárás).
  6. Határidős ügyletek, opciók, swap díjak, valamint egyéb, fizikai úton kiegyenlíthető, árutőzsdei derivatívák kontraktusai, feltéve, ha az adott instrumentum kereskedése szabályozott piacon és/vagy multilaterális kereskedési rendszerben történik.
  7. Pénzügyi CFD-k (különbözeten alapuló ügyletek).
  8. Származtatott instrumentumok a hitelkockázat átruházására.
  9. Határidős ügyletek, opciók, forward és swap díjak, valamint egyéb, árutőzsdei derivatívákra vonatkozó kontraktusok (ideértve a 6-os pontban nem említetteket), amelyek fizikai úton kiegyenlíthetőek, nem kereskedelmi használtara szólnak, más derivatíva instrumentumokkal megegyező tulajdonságúak, és amelyek elismert elszámolóházon keresztül kerülnek kiegyenlítésre vagy elszámolásra, vagy amelyekre vonatkoznak az ismételten jelentkező margin vagy fenntartási figyelmeztetések.
  10. Határidős ügyletek, opciók, forward és swap díjak, valamint egyéb derivatívákra vonatkozó kontraktusok, amelyek kapcsolódnak az inflációs rátához, megengedett emissziós mennyiségekhez, teheráru-szállításhoz, éghajlati változásokhoz vagy bármely egyéb, hivatalos közleményben kiadott gazdasági jelentéshez, és lehetőség szerint készpénzzel teljesíthetőek a résztvevő felek valamelyikének kérésére (de nem olyan okból, mint például a fizetésképtelenség miatti lezárás), és bármely egyéb derivatívákra vonatkozó kontraktusok, amelyek olyan indexekhez, kötelezettségekhez, intézkedésekhez, jogokhoz és eszközökhöz kapcsolódnak, amelyek említésére itt nem került sor, s amelyek az egyéb pénzügyi derivatívákhoz hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, ideértve többek között, hogy kereskedésük szabályozott piacon és/vagy multilaterális kereskedési rendszerben történik és amelyek elismert elszámolóházon keresztül kerülnek kiegyenlítésre vagy elszámolásra, vagy amelyekre vonatkoznak az ismételten jelentkező margin vagy fenntartási figyelmeztetések.

Céges adatok

Céges azonosító: HE270726

Céges ÁFA szám: 10270726F S