• Dagangan boleh dibatalkan sekiranya ia dibuka dalam masa 2 hari sebelum hari dividen.