Kontrak Niaga Hadapan & Tamat Tempoh Aset

Kontrak Niaga Hadapan ialah perjanjian yang dipratentu untuk membeli dan menjual aset untuk tempoh masa yang dilanjutkan. Majoriti Kontrak Niaga Hadapan bertahan sehingga 90 hari.

Sila Ambil Perhatian:

  • Harga dagangan dalam Kontrak Niaga Hadapan terus berubah semasa waktu dagangan, dan bergantung pada pasaran.
  • Tamat Tempoh Kontrak: Semua dagangan ditutup secara automatik pada pukul 20:00 GMT pada tarikh tamatnya tempoh, tanpa mengira rugi atau untung.
  • Dagangan boleh dibatalkan sekiranya ia dibuka dalam masa 2 hari sebelum hari dividen.