Handelen in Platinum

Platinum is een van de zeldzaamste en duurste edelmetalen. In 1557 werd voor het eerst melding gemaakt van platinum door de Italiaanse humanist Julius Caesar Scaliger. Lodewijk de 15de van Frankrijk verklaarde dat platinum het enige geschikte metaal was voor een koning. Sindsdien heeft het metaal alleen maar aan populariteit gewonnen, mede dankzij zijn weerstandsvermogen en vele technische gebruiksmogelijkheden. Er was bijna 400 jaar technologische vooruitgang voor nodig om tot het punt te komen waarop we de kwaliteiten van platinum voluit kunnen benutten. Het metaal wordt tegenwoordig gebruikt voor vele commerciële en industriële toepassingen. De nuttigste kwaliteit van platinum is zijn bestendigheid tegen hoge temperaturen, waarmee het een van de weinige metalen is die bestand is tegen de hitte die gegenereerd wordt door katalysators in auto´s. Platinum is bovendien een ongelofelijke elektriciteitsgeleider en oxideert niet bij blootstelling aan lucht. Het is daarom een fantastische keuze om sieraden mee te maken. Bij het handelen in Platinum Futures is het belangrijk om te onthouden dat, behalve dat het edelmetaal uiterst zeldzaam is, de vraag ernaar bijna voortdurend hoog is. Dit zorgt voor grote marktbewegingen en een hoge volatiliteit van Platinum Futures. Slimme handelaren die deze goed in de gaten houden, kunnen hoge winsten behalen.

Factoren die van invloed kunnen zijn op platinumprijzen

  • Aangezien meer dan de helft van alle uit mijnen gewonnen platinum wordt gebruikt voor sieraden, is het bekend dat er grote prijsschommelingen bestaan, vanwege de snelle veranderingen in vraag en smaak.
  • En omdat platinum een essentieel onderdeel is van katalysators, evenals in brandstofceltechnologieën, kan de groeiende populariteit van elektrische auto´s invloed hebben op de vraag en de prijzen.
  • Het recentere gebruik van platinum bij het archiveren van foto’s, in thermometers, elektroden, smeltkroezen voor het smelten op hoge temperaturen en elektronica leidt tot een nieuwe vraag naar dit edelmetaal.

Iedereen dit in platinum wil gaan handelen moet rekening houden met de factoren die van invloed kunnen zijn op de marktprijzen. UFX biedt persoonlijk handelsadvies aan haar handelaren en kan hen helpen om een geïnformeerde beslissing te nemen over het handelen in platinum.

Handel in Platinum