Handelen in de Nasdaq 100 Index

Wat is de Nasdaq 100?

De NASDAQ 100 bestaat uit de top 100 grootste niet-financiële bedrijven die staan genoteerd aan de NASDAQ beurs. Belangrijke bedrijven op de index zijn onder andere: Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Whole Foods en Yahoo.  

In tegenstelling tot de Dow Jones Industrial Average, omvat het bedrijven die gevestigd zijn buiten de Verenigde Staten (exclusief financiële bedrijven), en wordt het berekend als een aangepaste kapitalisatie-gewogen index (zoals de S&P 500). De aanpassingen verminderen de invloed van de grootste ondernemingen en verhogen de diversificatie. 

Verwar de NASDAQ 100 niet met de NASDAQ Composite Index, die alle aan de NASDAQ beurs genoteerde aandelen indexeert. 

De NASDAQ 100: Wat U Moet Weten

  • Om te worden opgenomen in de index, moet een onderneming uitsluitend zijn genoteerd aan de NASDAQ, een gemiddeld dagvolume hebben van 200.000 aandelen en kwartaal – en jaarverslagen uitbrengen, naast andere eisen. 
  • De index wordt een keer per jaar beoordeeld en naar aanleiding daarvan worden er aanpassingen gemaakt op basis van de aandelenprijzen van het voorgaande jaar (zoals ze waren op de laatste handelsdag van oktober) en wordt het totaal van de aandelen openbaar aangekondigd (op de laatste handelsdag van november). Bedrijven worden gedropt en toegevoegd op basis van hun beurswaarde. Deze veranderingen, indien verwacht, leiden vaak tot veranderingen in de beurskoersen van de getroffen bedrijven. Alle wijzigingen worden vijf werkdagen van tevoren aangekondigd door middel van een persbericht. 
  • Als u handelt in de Nasdaq 100, kan het volgen van de PMI (Pre-Market Indicator) nuttig zijn. Deze indicator voorspelt de openingskoers op basis van de laatste verkoopprijs voor de markt opengaat, en houdt rekening met nieuws dat ‘s nachts uitkomt, zodat handelaren de koersbewegingen beter kunnen voorspellen. 
  • Omdat de aandelen die verhandeld worden op de NASDAQ zwaar leunen in de richting van de technologische sector, hebben ze de neiging volatieler te zijn, wat betekent dat de index zich ook snel kan verplaatsen. Handelaren zouden hieraan moeten denken als ze besluiten om in deze index te handelen.  

Een handelaar die wil handelen op de NASDAQ 100 Index zou een zorgvuldige analyse moeten uitvoeren van de relevante factoren voordat er wordt begonnen met handelen. 

Handelen in de NASDAQ 100