Anti-witwasbeleid (AML)

Wat is witwassen van geld?

Het witwassen van geld is een manier om geld wat op illegale wijze verkregen is, in circulatie te brengen als legaal verkregen geld. Wij voldoen aan strenge wetten die het illegaal maken voor ons, onze medewerkers of agenten om willens en wetens deel te nemen of trachten betrokken te zijn bij activiteiten die in de verte te maken hebben met het witwassen van geld. Ons anti-witwasbeleid verhoogt de bescherming van de belegger, veilige betalingsprocessen en veiligheidsdiensten voor klanten.

Identificatie

De eerste laag van bescherming tegen het witwassen van geld is onze Know-Your-Client-verificatie (KYC). Om ervoor te zorgen dat wij aan standaard AML-regels voldoen, moet u de volgende documenten naar ons opsturen:

 • Bewijs van identificatie: Een duidelijke kopie van de voor –en achterkant van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, bijv. een geldig paspoort, rijbewijs, of nationaal identiteitsbewijs.
 • Bewijs ven verblijf:Een officieel document dat binnen de afgelopen drie maanden uitgegeven is en waarop duidelijk uw naam en adres zichtbaar zijn, zoals die geregistreerd staan bij UFX. Dit kan een energierekening (dat wil zeggen water, elektriciteit, of vaste telefoon), of bankafschrift zijn. Uw exemplaar dient het volgende te bevatten:
  • Uw volledige en wettelijke naam
  • Uw volledige woonadres
  • Datum van uitgifte (binnen de laatste 3 maanden)
  • Naam van de uitgevende authoriteit, met een officieel logo of stempel
 • Kopie van de voor- en achterkant van uw creditcard:Om uw privacy en veiligheid te garanderen, mogen alleen de laatste vier cijfers van uw creditcard zichtbaar zijn. **U kunt de 3- tot 3-cijferige CVV-code aan de achterkant van u kaart bedekken.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften verschillen in bepaalde landen, en mogelijk zullen wij u vragen om meer documentatie.

U kunt pas handelen nadat we uw ‘Know-your-Client’-documentatie hebben ontvangen en goedgekeurd. Alle transacties die worden geopend voordat uw account is goedgekeurd, kunnen worden geannuleerd. Alle verliezen of winsten die deze transacties kunnen hebben gegenereerd, worden ook geannuleerd en van uw account verwijderd.

Houd u cashback in de gaten

Wij accepteren geen betalingen van derde partijen Alle stortingen moeten in uw eigen naam worden gedaan en overeenkomen met de ingestuurde KYC-documenten. Als gevolg van het AML-regelgevingsbeleid moeten alle opgenomen fondsen worden teruggestuurd met precies dezelfde betalingswijze als waarmee ze oorspronkelijk werden verstuurd. Dat bekent dat fondsen die oorspronkelijk werden gestort via bankoverboeking zullen worden teruggestort naar hetzelfde account, wanneer er een opname-aanvraag wordt gedaan. Ook als u via creditcard heeft gestort, zal uw geld naar dezelfde creditcard worden teruggestuurd als er een verzoek tot uitbetaling wordt gedaan.

Wij accepteren onder geen beding deposito’s in contanten of betalingen in contanten, wanneer er een verzoek tot opname wordt ingediend.

Rapport

AML-regelgeving noopt ons tot het controleren en volgen van verdachte transacties en dergelijke activiteiten, en deze te melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties. Wij behouden ons ook altijd het recht voor om een overboeking te weigeren als wij geloven dat de overboeking op welke manier dan ook in verbinding staat met criminele activiteit of het witwassen van geld. De wetgeving waaraan wij onderhevig zijn, verbiedt ons om klanten te informeren over ingediende rapporten van wetgevende instanties over verdachte activiteiten.

Inkomstenbron


Als u de gevraagde documentatie niet binnen een redelijke termijn verstrekt, wordt uw account geblokkeerd.

Neem bij vragen contact met ons op via e-mail: compliance@ufx.com.