Terminkontrakter og forfallsdato for aktiva

Futures Contracten zijn vooraf opgestelde overeenkomsten voor het kopen en verkopen van activa voor langere tijdsperiodes. De meeste Futures Contracten zijn voor 90 dagen.

Merk:

  • Kursene på terminkontrakter endrer seg kontinuerlig når markedet er åpent for handel og påvirkes av markedet.
  • Utløpsdato: Alle handler lukkes automatisk kl. 20:00 GMT på utløpsdatoen, uavhengig av fortjeneste eller tap.
  • Handler kan bli kansellert dersom de åpnes de siste to dagene før “ex-dividend date”.