Handle i AEX-indeksen

Amsterdam børs har en historie som går tilbake til 1600-tallet. Børsen ble opprinnelig grunnlagt for omsetning av aksjer i Det nederlandske østindiske kompani, som var det første selskapet til å utstede aksjer og bli et almenaksjeselskap. I september 2000 endret Amsterdam børs navn til Euronext Amsterdam, under NYSE-paraplyorganisasjonen. AEX-indeksen består av 25 av de største nederlandske selskapene på Euronext Amsterdam, inkludert Air France-KLM, Heineken og Royal Dutch Shell. 

Selskapene som inkluderes i AEX-indeksen gjennomgås årlig og sammensetningen endres basert på hvilke selskaper som har hatt høyest omsetning foregående år. 

AEX-indeksen: Ting du bør vite

  • AEX-indeksen er en nøkkelindikator for Euronext Amsterdam og for den nederlandske økonomien som helhet. Siden Euronext Amsterdam er en relativt liten indeks, med ca. 150 omsatte selskaper, gir indeksen ofte en mer nøyaktig indikasjon av markedet enn tilsvarende indekser i andre land.    
  • AEX er en markedsverdivektet indeks, hvilket betyr at aksjene vektlegges ut fra markedsverdien til alle utestående aksjer (aksjekursen ganget med antall utestående aksjer). 
  • AEX reagerer, i likhet med andre markedsindekser, på globale hendelser som naturkatastrofer, krig, politisk uro og økonomiske nyheter. En del av å være en smart trader er å holde et øye med siste nytt og forutse markedets respons. 
  • Det er også viktig å følge med på økonomiske data fra Nederland og EU, inkludert arbeidsledighetstall, nye jobber, renter, BNP-tall og andre økonomiske referansepunkter. Offentliggjøring av økonomiske data vil påvirke AEX-indeksen, derfor er det viktig å lage en grundig analyse med den mest oppdaterte informasjonen. 

Alle som ønsker å handle i AEX-indeksen bør analysere markedsforholdene nøye på forhånd. UFX jobber for at traderne våre skal lykkes, og tilbyr en rekke tips og verktøyer til de som har konto hos oss. Kundestøtteteamet til UFX kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om handel i AEX-indeksen.

Handle i AEX