Handle i CAC 40-indeksen

CAC 40-indeksen består av de 40 største selskapene på Euronext Paris-børsen (tidligere Paris Bourse). CAC (Cotation Assistée en Continu) har fått navnet etter Paris Bourse sitt tidlige automatiseringssystem med samme navn. Blant de multinasjonale selskapene i indeksen, finner vi Michelin, L’Oreal og Renault.

Indeksen er den viktigste referanseindeksen for Euronext Paris, i likhet med Dow Jones Industrial Average i USA, DAX i Tyskland og Nikkei i Japan. CAC-indeksen er den som gjengis oftest for å gi en fremstilling av nivået, stemningen og retningen i det franske markedet. 

Indeksen justeres kvartalsvis av et utvalg. De 100 største selskapene på Euronext Paris rangeres etter markedsverdi og aksjeomsetning. 40 av disse 100 plukkes ut til indeksen.

Indeksen er kapitaliseringsvektet, slik at markedsverdien beregnes som aksjekursen ganget med antall aksjer som omsettes på det åpne markedet. 

CAC 40-indeksen: Ting du bør vite

 

  • Mens nesten alle CAC 40-selskapene er franske, er mange av selskapene multinasjonale, med to tredeler av virksomheten og medarbeiderne utenfor Frankrikes grenser. Ca. 45 % av de noterte aksjene eies av utenlandske investorer.
  • CAC reagerer, som følge av globaliseringen av Franske selskaper, på globale hendelser som naturkatastrofer, krig, politisk uro og økonomiske nyheter. Det er også viktig å følge med på økonomiske data fra Frankrike og EU, inkludert arbeidsledighetstall, nye jobber, renter, BNP-tall og andre økonomiske referansepunkter.
  • Økonomiske nyheter fra USA har en effekt på alle verdens markeder, så når rapporter og rentebeslutninger ventes påvirker det ofte handelen også i de europeiske markedene. 

Å handle i CAC krever at man foretar en grundig analyse av markedsforholdene i forkant, og at man studerer de siste nyhetene, rapportene og prisdiagrammene. 

Handle i CAC 40