Handle i DAX-indeksen

DAX (Deutscher Aktien Index) består av de 30 største selskapene i Tyskland som omsettes på Frankfurt-børsen. Tyskland er den største økonomien i Europa, noe som gjør DAX til en viktig europeisk indeks å følge med på. Noen av selskapene i DAX 30 er BMW, Siemens, Adidas og Detsche Bank. De 30 selskapene i indeksen utgjør 75 % av verdiene på Frankfurt-børsen. DAX er den indeksen det refereres oftest til som representasjon for Tyskland, og sammenlignes ofte med Dow Jones Industrial Average i USA.

DAX 30: Ting du bør vite

  • Selskapene som omsettes på Frankfurt-børsen representerer over 80 land, og mange av markedsaktørene er selskaper utenfor Tyskland, noe som gjør at indeksen korrelerer mer med det globale markedet.
  • DAX er en markedsverdivektet indeks, hvilket betyr at aksjene vektlegges ut fra markedsverdien til alle utestående aksjer. Selskapene velges ut fra markedsverdi og ordrebokvolum, og sammensetningen gjennomgås hvert kvartal.
  • De fleste av selskapene i DAX 30 omsettes også i USA, og er derfor en god indikasjon av trendene i de amerikanske markedene. Det europeiske markedet, som ligger foran det nord-amerikanske på klokka, kan ofte gi en god indikasjon på hvilken vei markedet vil gå.
  • DAX reagerer, i likhet med andre markedsindekser, på globale hendelser som naturkatastrofer, krig, politisk uro og økonomiske nyheter. En del av å være en smart trader er å holde et øye med siste nytt og forutse markedets respons. Det er viktig å følge med på økonomiske data fra Tyskland og EU, inkludert arbeidsledighetstall, nye jobber, renter, BNP-tall og andre økonomiske referansepunkter.

Alle som ønsker å handle i DAX 30-indeksen bør foreta en grundig analyse av markedsforholdene på forhånd.

Handle i DAX 30