Investere i Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DIJA) er en indeks som består av 30 av de største børsnoterte selskapene i USA. 

Disse selskapene inkluderer: AT&T, Boeing, Chevron, Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, JPMorgan Chase, McDonald’s, Microsoft, Nike, Verizon, Visa, Wal-Mart, og Disney. Sammensetningen av indeksen endres periodevis, for å inkludere de sterkeste selskapene og ta ut de som har mistet terreng. 

Dow-indeksen ble skapt av redaktøren i Wall Street Journal, Charles Dow, i 1896, og har siden blitt det mest utbredte referansepunktet for markedet som helhet. Dow Jones har flere indekser i ulike markeder, men Industrial Average er og blir den mest populære. 

Dow-indeksen: Ting du bør vite

Når de sier på økonominyhetene at “markedet” er opp eller ned, henviser de normalt til Dow Jones Industrial Average. 

  • Dow reagerer på globale hendelser som naturkatastrofer, krig, politisk uro og økonomiske nyheter. Når man handler i Dow er det viktig å følge med på nyheten, og å prøve å forutse hvordan markedet vil reagere. 
  • Indeksen svinger også basert på økonomiske tall, som arbeidsledighet, nye jobber, renter, BNP-tall, og andre økonomiske referansepunkter. 
  • Dow er en prisvektet indeks, hvor aksjer med høyere verdi per aksje har større innflytelse på gjennomsnittet enn aksjer med lavere kurser. Dow har derfor vært kritisert som en unøyaktig gjenspeiling av markedet. Større kurssvingninger i aksjene som vektlegges mest vil gjøre utslag i indeksen men ikke nødvendigvis i markedet som helhet. 
  • Bevegelser i Dow pleier å samsvare med bevegelsene i markedet som helhet når kurssvingningene er store. Mange sier likevel at Dow ikke lenger gir et nøyaktig bilde av markedet i en stadig mer global økonomi. Dette kan være viktig ved kjøp av enkeltaksjer i indeksen, men å handle i selve Dow-indeksen krever en analyse av indeksen i seg selv og hvilke faktorer som kan påvirke den. 

Å investere i Dow krever, i likhet med andre investeringer, en grundig analyse av markedsforholdene før man investerer. 

Invester i Dow Jones