Handle i Nasdaq 100-indeksen

Hva er Nasdaq 100?

Nasdaq 100 består av de 100 største ikke-finansielle selskapene som er notert på NASDAQ-børsen. Viktige selskaper i indeksen er: Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Whole Foods, og Yahoo. 

I motsetning til Dow Jones Industrial Average, inkluderer den selskaper også utenfor USA (ekskl. finansselskaper) og utregnes som en modifisert markedsverdivektet indeks (som S&P 500). Endringene reduserer innflytelsen til de største selskapene og øker diversifiseringen. 

NASDAQ 100 må ikke forveksles med NASDAQ Composite Index, som består av alle aksjene notert på NASDAQ-børsen. 

Om NASDAQ 100: Ting du bør vite

  • Blant kriteriene for å kunne bli med i indeksen må et selskap være notert utelukkende på NASDAQ og ha en gjennomsnittlig dagsomsetning på 200 000 aksjer, samt publisere betimelige kvartals- og årsrapporter. 
  • Indeksens sammensetning gjennomgås én gang per år, og justeringene gjøres basert på aksjeprisene siste år (per siste handelsdag i oktober) og offentlige aksjevolumer (per siste handelsdag i november). Selskaper tas ut og legges til basert på markedsverdi. Når slike endringer er ventet, vil det ofte medføre endringer i aksjekursene til de berørte selskapene. Alle endringer kunngjøres med fem virkedagers varsel i form av en pressemelding. 
  • Ved handel i NASDAQ 100 kan det være nyttig å følge med på PMI-en (Pre-Market Indicator). Denne indikatoren forutser åpningsprisene basert på siste salgspris fra pre-market-handelen, og tar hensyn til nattens nyheter og hjelper investorene med å forutse prisbevegelsene. 
  • Siden aksjene som handles på NASDAQ-børsen er stor grad er teknologiselskaper, pleier de å være mer volatile, som betyr at indeksen har større svingninger. Traderne bør være klar over dette når de velger å investere i denne indeksen. 

En trader som ønsker å handle i NASDAQ 100-indeksen bør først foreta en grundig analyse av de relevante faktorene på forhånd. 

Handle i NASDAQ 100