Handle i S&P 500-indeksen

S&P (Standard and Poor’s) 500-indeksen består, som navnet tilsier, av 500 børsnoterte selskaper, og er den nest største blant de vanligst brukte indeksene, etter Dow Jones Industrial Average. S&P 500 er større og bedre diversifisert enn DIJA, og representerer ca. 70 % av de samlede verdiene på aksjemarkedene i USA. Selskapene som er inkludert er for mange til at de kan listes opp her, men de representerer alle de store sektorene (hovedsakelig i USA) og inkluderer Amazon, Bank of America, Facebook, Johnson & Johnson, Southwest Airlines, og Xerox. Listen oppdateres med jevne mellomrom. For at aksjene til et selskap skal kunne være med, må de godkjennes av et utvalg og oppfylle spesifikke kriterier for markedsverdi og månedlig omsetning. S&P 500: Ting du bør vite

  • S&P 500s bredere utvalg og større diversifisering gjør den til en bedre indikator for markedet som helhet enn Dow Jones Industrial Average. Siden indeksen ikke er prisvektet, regnes den av enkelte som et bedre mål på markedsutviklingen enn DJIA.
  • S&P 500 var tidligere markedsverdivektet, hvilket innebar at kursendringer i aksjene med høyest markedsverdi hadde større utslag i indeksen. Dette har senere blitt endret. S&P 500 er nå vektet ut fra verdien på aksjene som omsettes på det åpne markedet, og ikke basert på aksjekurs ganget med antall utestående aksjer.
  • S&P-indeksen er et veldig populært handelsobjekt. Ekspertene sier at det beste tidspunktet for handel er tidlig på dagen, mens midt på dagen er det svakeste tidspunktet.
  • S&P reagerer på globale hendelser som naturkatastrofer, krig, politisk uro og økonomiske nyheter. Det er også viktig å følge med på økonomiske data fra USA, inkludert arbeidsledighetstall, nye jobber, renter, BNP-tall og andre økonomiske referansepunkter.

 

Handle i S&P 500