Investere i gull

Gull har en lang historie som edel råvare, og er et symbol på velstand og rikdom, brukt til handel og som valuta siden oldtidens sivilisasjoner. Den største gullprodusenten er Kina, med en produksjon på 370 tonn i året. Australia, USA, Russland og Sør-Afrika er også viktige gullprodusenter. 

Gullstandarden

I 1965 var alle de største landene i verden med i gullstandardsystemet, også kjent som Bretton Woods-ordningen, hvor papirpenger var knyttet til gullprisen. 

I 1971 oppløste president Nixon gullstandarden i USA, og i dag er det ingen land som bruker gullstandarden. Opphevingen av gullstandarden ga en dramatisk økning i gullprisen. Fra 1971 til 1980 steg prisen per unse gull fra 35 USD til 850 USD. 

I tider med finansielle kriser og ustabilitet stiger prisen på gull, fordi gull anses som en trygg investering. Med ustabiliteten i den globale økonomien har det vært snakk om å gå tilbake til gullstandard-ordningen, men per dags dato er dette bare en teoretisk mulighet. 

Faktorer som påvirker gullprisen

  • Gull brukes i stor grad i elektronikk. Alle smarttelefoner, datamaskiner og kabler inneholder mest sannsynlig gull. Den raske utviklingen i elektronikkbransjen vil fortsette å skape etterspørsel etter gull. 
  • Gullproduksjonen greier ikke å møte etterspørselen, noe som holder prisene høye. Denne situasjonen ventes å forverre seg over de neste tiårene. Tilbudet greier ikke å holde tritt med etterspørselen, noe som skaper et årlig underskudd på 1000 tonn. 
  • India er i dag det landet i verden med høyest forbruk av gull, på anslagsvis 700 tonn i året. Dette tallet er på vei opp, og Indias etterspørsel etter gull vil sannsynligvis gi høyere priser i de kommende årene. 
  • Resesjon og finanskrise i ulike land taler godt for nye investeringer i gull. Det er viktig å følge med på den økonomiske stabiliteten i ledende land, samt den geopolitiske situasjonen. 

Alle som vil investere i gull bør være oppmerksom på de mange ulike faktorene som kan påvirke prisen, og utføre sin egen analyse. 

Invester i gull