Investere i mais

Mais er en av de mest allsidige og sammensatte kornsortene i verden. USA er den største maisprodusenten, og den nasjonale maishøsten i 2013 ble beregnet til rekordhøye 446 millioner tonn. Kina og Brasil er den nest og tredje største maisprodusenten. Mais er en global råvare som brukes til alt fra dyrefôr og maissirup i bearbeidede matvarer, til produksjon av energi, med mer.

Faktorer som kan påvirke maisprisen

  • Fra mars til ut september påvirkes prisene i høy grad av markedets forventninger om tilbudet. Forventningene bygger på samlet dyrket areal og forventet avling, basert på vær og vekst som rapporteres ukentlig av USDA. Forventningene kan endre seg raskt, noe som gir prissvingninger.
  • I et gjennomsnittlig år, brukes en tredjedel av USAs maisavlinger til å produsere biodrivstoff. EPA (Environmental Protection Agency) i USA krever nå, som en del av energipolitikken, en økning i mengden mais som brukes til etanol. Dette vil kunne drive prisen opp eller ned, avhengig av innhøstingen.
  • Ugunstig vær kan være negativt for vekst og innhøsting, noe som gir høyere etterspørsel og pris. Er produksjonen høyere enn etterspørselen, vil prisen falle. Investorer bør derfor følge nøye med på været og hvilken effekt det har på kornavlingene.
  • Bønner i Kina, Sør-Amerika og Ukraina bruker nå større områder til å dyrke mais. Investorene bør vurdere hvorvidt etterspørselen vil øke i takt med denne produksjonsøkningen, og hvordan det vil påvirke prisene.

Alle som vil investere i mais bør være oppmerksom på de mange faktorene som kan påvirke prisene.

Handle mais