Handle i naturgass

Naturgass er et fossilt brennstoff som brukes som varmekilde i boliger, men som også har kommersielle og industrielle bruksområder. Naturgass inneholder andre elementer som må filtreres ut for at produktet skal være salgbart. Etan, propan, butan, helium og hydrogensulfid fjernes i filtreringsprosessen, og selges som egne produkter av raffineriene. Naturgass var tidligere regnet som et biprodukt i oljeproduksjonen. Gjennom årenes løp har teknologien utviklet seg nok til at naturgass har blitt det reneste av de fossile brennstoffene. Naturgass regnes som mer effektiv og miljøvennlig enn råolje, er det reneste fossile brennstoffet, og metodene for å fange, transportere og distribuere naturgass blir stadig bedre. Naturgass er vanskelig å oppbevare med mindre den omdannes til flytende naturgass. Det meste av naturgass leveres via rørledninger direkte fra gassfeltene.

Faktorer som kan påvirke prisen på naturgass

  • For å løse problemet med transport av gass, er flytende naturgass nå i ferd med å få fotfeste i markedet. Prisen for å produsere flytende naturgass har falt, noe som gjør det til et reelt alternativ til import og eksport av råolje.
  • Quatar er verdens største eksportør av flytende naturgass, og er raskt i ferd med å bli verdensledende på både eksport av LNG og ledende på produksjon av naturgass.
  • Politiske uroligheter i land som produserer gass kan påvirke tilbud og etterspørsel på verdensbasis.
  • Ved handel i naturgass er det viktig å vite at også været spiller en rolle for forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Siden naturgass brukes til oppvarming av bolig, vil kaldere eller mildere vær kunne påvirke prisen.

Ny teknologi gjør naturgass til et pålitelig alternativ til råolje. Etterspørselen vokser, men regional uro, spesielt i Midt-Østen, kan påvirke prisen. Alle som vil investere i naturgass bør være oppmerksom på de mange faktorene som kan påvirke prisene.

Handle naturgass