Handle i råolje

Råolje er et fossilt brensel som finnes i jorda, som dannes av planter og dyr under høyt trykk over millioner av år. Råolje raffineres til et utvalg av petroleumsprodukter, hvor det vanligste er bensin. Råolje klassifiseres som enten lett eller tung, og søt eller sur. Lett, søt råolje foretrekkes fordi den krever mindre raffinering før den kan selges på markedet.

Faktorer som kan påvirke oljeprisen

  • OPEC: Organisasjonen av oljeeksporterende land kan påvirke prisen på olje ved å øke eller redusere produksjonen blant medlemslandene.
  • Siden olje prises i amerikanske dollar, vil prisen på olje normalt stige når dollaren svekker seg, og vice versa.
  • Variasjoner mellom årstidene, inkludert unormalt vær, påvirker også oljeprisen. Teknologiske fremskritt har gjort alternative kilder til råolje, som utvinning fra tjæresand og oljeskifer, mer tilgjengelig. Disse alternativene har potensiale til å forsyne verden med drivstoff i de neste tiårene. All utvikling på dette området vil kunne påvirke prisene.
  • De globale klimaendringene blir stadig synligere på grunn av karbonutslipp fra fossile brensler. De siste årene har det blitt stadig mer fokus på å utvikle bærbare energikilder, som drivstoffceller, bioetanol, flytende naturgass, solkraft og mer, i håp om at disse skal kunne redusere den globale oljeavhengigheten.

Olje er en av råvarene med størst omsetning. Oljeprissvingninger kan ha stor betydning på økonomien til ulike land rundt om i verden, enten de er oljeprodusenter eller oljeforbrukere. En opp- eller nedgang i oljeprisene kan ha en effekt på oljeproduserende økonomier. Landene som importerer olje er enda mer sårbare for endringer i oljeprisen, siden olje prises og selges i dollar. Selv om vi forsøker å muliggjøre en overgang til mer bærekraftige energikilder, er og blir olje en høyt etterspurt vare, og en vare med begrensede reserver. Alle som vil investere i råolje bør være oppmerksom på de mange faktorene som kan påvirke prisene og følge nøye med på utviklingen før de investerer. I UFX jobber vi for at du skal lykkes som trader ved gi deg verktøyene du trenger for å ta informerte beslutninger om oljetrading.

Handle olje