Investere i Palladium

Palladium er et veldig sjeldent edelmetall, tretti ganger mer sjeldent enn gull. Metallet er veldig verdifullt for sin anvendelse i elektronikk, medisin, smykker og kjemisk industri. Den vanligste bruken av metallet er i katalysatorer i biler, hvor det bidrar til å gi raskere kjemiske reaksjoner og filtrere giftige gasser fra bileksosen, slik at de omdannes til mindre skadelige stoffer. Palladium brukes også til å fremstille hvitt gull, og gir den populære legeringen sin hvite, sølvaktige tone.

Faktorer som kan påvirke prisen på palladium

  • Økonomisk situasjon Den økonomiske situasjonen i verdens viktigste økonomier, som USA, eurosonen og Kina, kan ha stor betydning for palladiumprisen. I en sterk økonomi vil prisen på palladium mest sannsynlig stige, i motsetning til andre edelmetaller. Vice versa vil palladiumprisen ofte falle når økonomien svekkes.
  • Etterspørsel: Industriell etterspørsel kan i stor grad påvirke prisen på dette edelmetallet.
  • Gruveindustri: Når arbeiderne går ut i streik eller gruvene går tomme, vil det kunne påvirke prisen ettersom tilbudet går opp eller ned.

Handel i palladium skiller seg fra handel i andre edelmetaller, og har noen klare fordeler. Palladium er et av de mest populære edelmetallene å handle i, men er kjent for ekstremt stabile priser. I motsetning til gull og sølv, har palladiumprisen holdt seg lav selv om markedet har vokst og etterspørselen etter dette råmaterialet har steget.

Handle Palladium