Investere i platina

Platina er at av de sjeldneste og dyreste av alle edle metaller. Metallet ble først omtalt i 1557 av den italienske humanisten Julius Caesar Scaliger, da han hevdet det var det eneste metallet som egnet seg for Kong Louis XV av Frankrike. Platina har siden blitt stadig mer populært på grunn av sin robusthet og mange tekniske bruksområder. Det har tatt nesten 400 år med tekniske fremskritt å komme til et punkt hvor vi kan utnytte fordelene ved alle egenskapene til dette metallet. Platina brukes nå i en rekke kommersielle og industrielle sammenhenger. Metallets mest ettertraktede kvalitet er bestandigheten mot høye temperaturer, noe som gjør det til et av de få metallene som tåler varmeutviklingen i katalysatorer som brukes i kjøretøyer. Platina har også veldig god elektrisk ledningsevne, og oksiderer ikke når det eksponeres til luft, noe som gjør at det egner seg godt til smykker. Når du handler i terminkontrakter for platina er det viktig å huske at edelmetaller ikke bare er ekstremt sjeldne, men at de også har en nesten konstant høy etterspørsel. Dette gir store markedssvingninger med høy volatilitet for platina-terminkontrakter, noe våkne tradere kan følge med på og utnytte til sin fordel.

Faktorer som kan påvirke prisen på platina

  • Over halvparten av all platina som utvinnes brukes til smykker, og prisen er kjent for å svinge kraftig som følge av raske endringer i etterspørsel og preferanser.
  • Platina brukes som en hovedkomponent i katalysatorer og i brenselceller, samtidig vil den voksende populariteten til el-biler også kunne påvirke etterspørsel og pris.
  • Bruk av platina i arkivfotografering, termometere, elektroder, smeltedigler for høye temperaturer og elektronikk i senere tid, skaper ny etterspørsel etter dette edelmetallet.

Alle som vil investere i platina bør være oppmerksom på faktorene som kan påvirke markedsprisene. UFX tilbyr personlig opplæring til alle som handler med oss, og kan hjelpe deg til å ta informerte beslutninger rundt investering i platina.

Handle platina