Investere i sølv

Sølv er det hviteste, mest smibare og ledende metallet som finnes, og har vært brukt i mange hundre år til en rekke ulike formål, som produksjon av våpen, smykker, redskaper, maskiner, og i internasjonal handel. Sølv har vært brukt som verdensvaluta, med sølvmyter i omløp som betalingsmiddel i en rekke land. Etter hvert som mange økonomier gikk over til papirsedler, hadde disse fortsatt sikkerhet i sølv og gull. Det britiske pundet (pound sterling) fikk faktisk navnet sitt fordi det tilsvarte ett pund sterling-sølv. De amerikanske dollarsedlene var også innløselige i sølv og gull. Etter borgerkrigen opphørte bruken av sølv, og president Nixon oppløste gullstandarden i 1971. Beslutningen skapte sterk etterspørsel etter gull og sølv, med skarpe prissvingninger. Da pengene ble tatt av gull- og sølvstandarden, gikk etterspørselen etter disse metallene i været, med en påfølgende prisoppgang. Edelmetaller regnes som en god investering for å gardere seg mot inflasjon. Sølv er mindre sjeldent enn gull, men har spilt en viktig rolle som referanse for ulike valutaer og har jevnt over beveget seg i takt med gullprisen.

Faktorer som kan påvirke prisen på sølv

  • Produksjonstallene på verdensbasis vil påvirke prisen. Siden sølv er et edelt metall, avhenger prisen av tilgjengeligheten på markedet.
  • Hvis inflasjonen stiger, vil mange normalt sikre investeringene sine i gull og sølv. Når etterspørselen stiger, vil prisen stige i takt med etterspørselen.
  • Sølvprisen har historisk vært sterkt korrelert med gullprisen. Trendene viser at sølvprisen stiger og faller i takt med gullprisen.
  • Sølv brukes også industrielt i elektronikk, fotografering og bilindustrien, for å nevne noe. Etterspørsel etter sølv i industrien kan også drive prisen opp.

Alle som vil investere i sølv bør være oppmerksom på de mange faktorene som kan påvirke prisen.

Handle i sølv