EUR/USD

Historien til valutaparet EUR/USD

Handel i valutaparet EUR/USD kalles å “handle i euro”. Det den måtte mangle i form av kreativt kallenavn, kompenserer euroen for i popularitet; EUR/USD er i dag det mest populære valutaparet med 28% av det daglige handelsvolumet i gjennomsnitt. Euroen er felles valuta for de 19 landene i eurosonen. Tanken om en felles europeisk valuta ble drøftet i flere tiår, men det var ikke før på slutten av 1900-tallet at det ble en realitet. Euroen ble innført i 1999 og har siden blitt verdens nest største reservevaluta, etter amerikanske dollar.

Handle i euro: Ting du bør vite

  • Den europeiske sentralbanken (ECB) har stor innvirkning på valutaparet. Det er viktig å følge med på rentebeslutninger og andre viktige kunngjøringer fra banken for å vurdere hvilken retning valutakursene vil ta. De månedlige kunngjøringene fra ECB følges opp med en pressekonferanse med bankens president, hvor bankens beslutninger utdypes.
  • Det er flere andre viktige økonomiske indikatorer i eurosonen som kan brukes til å forutse valutabevegelser. Disse faktorene inkluderer:
  1. ZEW Economic Sentiment for Tyskland: Som den største økonomien i eurosonen, vil Tyskland ofte offentliggjøre data som gjenspeiler tilstanden i hele eurosonen.
  2. Diverse PMI-er PMI-er for tjenester, byggenæring og produksjon vil gi en indikasjon på økonomiens generelle utvikling.
  3. Konsumprisindeks (KPI):  KPI-en brukes generelt til å måle inflasjonen. KPI-ene til Frankrike, Tyskland og eurosonen som helhet kan fungere som indikatorer for ECBs rentebeslutninger.
  4. Utstedelse av 10-års obligasjoner (Spania og Italia): I to av eurosonens mest sårbare økonomier, vil statsobligasjonsrenten kunne påvirke valutakursene.
  • Økonomiske nøkkeltall fra USA vil også ha betydning for EUR/USD-kursen. Her er rapportene du bør følge med på: arbeidsmarkedsdata, som nye arbeidsledige, konsumprisindekser, vekst i detaljhandel, rentebeslutninger og PMI-tall.

UFX gjør det enkelt å begynne å handle i euro, med faste lave spreads, brukervennlige handelsplattformer og brukerstøtte i verdensklasse.

Handle i EUR/USD