MassInsights™-teknologi

UFX’ unike handelsteknologi tilbyr direktestrøm med markedshendelser og samlet handelsatferd.

Opplev MassInsights™ nå

 

MassInsights™-strømelementer

Trend Trend oppdager stort KJØPS- eller SALGSPRESS i en spesifikk aktiva, i sanntid, og vises i MassInsights™-strømmen.
Omvending En omvending vises i MassInsights™-strømmen når en bestemt aktiva brått endrer retning.
Volatilitet påvist Egenskapen for påvist volatilitet vises når systemet oppdager en hurtig KJØP/SALG-aktivitet på en spesifikk aktiva. Disse aktivaene har en tendens til å være mer volatile og har skarpere og større markedsbevegelser.
Økning i antall åpninger Økning i antall åpninger vises i MassInsights™-strømmen når flere meglere enn normalt bestemmer seg for å åpne posisjoner på en bestemt aktiva.
Volumvekst Volumvekst vises for en aktiva når det er en større samlet omsetning enn normalt på det bestemte produktet.
Stiger Stiger vises når en spesifikk aktiva endrer retning oppover, og er også kjent som oppadgående trend.
Synker Synker er rett og slett det motsatte av Stiger. Synker vises i MassInsights™-strømmen når enkelte verdipapirers generelle retning går nedover, også kjent som nedadgående trend.
Kalender for finansielle hendelser MassInsights™-strømmen inneholder også varsler om planlagte økonomiske hendelser, slik at du alltid er oppdatert med finansielle rapporter og kunngjøringer.
Markedsnyheter MassInsights™-strømmen vil varsle deg om viktige markedsnyheter, når de skjer, slik at du holder deg oppdatert på nye utviklinger innenfor handel og finansielle markeder.

 

Opplev MassInsights™ nå