Handelsvilkår

Rollover

UFX krever ikke rollover-provisjon. Derimot krever vi rollover-gebyr (også kjent som døgnswap). Rollover-gebyret beregnes når traderen lar en posisjon være åpen etter 00:00 GMT.

Bakgrunnsinformasjon

Uttrykket «rollover» henviser til renten som tradere betaler eller mottar på åpne posisjoner som overføres fra en dag til den neste. Alle valutapar har sin egen rentesats. Ved utgangen av hver handelsdag, klokken 00:00 GMT, vil investorene trekkes eller krediteres rentesatsen på valutaparene de besitter.

Hvordan fungerer det?

Renten i markedet beregnes daglig. Ved utgangen av hver handelsdag, kl. 00:00 GMT, kan tradere se på kontoen sin om de ble belastet eller mottok rollover-gebyr. På vanlige ukedager belastes rollover for den foregående handelsdagen. Siden handelsuken består av fem dager, belastes rollover-renten for den påfølgende uken for tre dager, hver onsdag. Her følger en kort forklaring på rollover-rente: Renten for hovedvalutaen er lavere enn renten for sekundærvalutaen. For eksempel: EUR/AUD. EUR – rentesats 1,25 %; AUD – rentesats 4,50% – Euro er parets hovedvaluta og renten er lavere enn for sekundærvalutaen som er australske dollar (AUD). Kjøper/Long: Når traderen kjøper euro, belastes han et rollover-gebyr. Selger/Short: Når traderen selger euro, mottar han rollover-gebyret. MERK: Handelsvolumet påvirker størrelsen på rollover-gebyret – jo større volum du handler, desto større blir rollover-gebyret. Rollover-gebyr belastes som følger:

  • Fra søndag natt til mandag: vanlig rollover-gebyr
  • Fra mandag natt til tirsdag: vanlig rollover-gebyr
  • Fra tirsdag natt til onsdag: vanlig rollover-gebyr
  • Fra onsdag natt til torsdag: rollover-gebyret belastes tre ganger (for onsdag, fredag og lørdag)
  • Fra torsdag natt til fredag: vanlig rollover-gebyr

Tilbakegang

I valutahandel henviser dette begrepet til forskjellen mellom forventet pris og prisen handelen faktisk utføres for. Hvis utøvelseskursen er bedre enn kursen som ble etterspurt av kunden, kalles det “positiv tilbakegang”. Hvis utøvelseskursen derimot er dårligere enn kursen som ble etterspurt av kunden, kalles det “negativ tilbakegang”. Vær oppmerksom på at “tilbakegang” er en vanlig markedspraksis, og et vanlig innslag i valutamarkedene under forhold som for eksempel manglende likviditet og urolighet som skylles nyheter, økonomiske hendelser og markedsåpninger, og derfor kan ikke handel i henhold til nyheter garanteres. Merk at prisen som handelen utføres på kan være betydelig forskjellig fra prisen som opprinnelig ble forespurt, dersom markedstilstanden er uvanlig. Dette kan for eksempel forekomme i følgende tilfeller: a) Når markedet åpner, b) Når nyheter slippes, c) I perioder med stor volatilitet der kursene beveger seg mye opp eller ned og bort fra den erklærte prisen, d) Når det forekommer raske kursbevegelser, hvis prisen stiger eller synker i én handelsøkt i slik grad at børsreglene på den aktuelle børsen krever at handel opphører eller begrenses midlertidig, e) Hvis det ikke er nok likviditet til å utføre det spesifikke volumet til den erklærte prisen. *Vær oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste. Du kan lese mer om aktiva spreads og handelstider her.