Retningslinjer mot hvitvasking (AML)

Hva er hvitvasking av penger?

Hvitvasking av penger er prosessen hvor man skjuler penger skaffet på ulovlig vis, slik at kilden ser ut til å være legitim. Vi følger strenge lover som gjør at det er ulovlig for oss, våre ansatte og agenter å forsettelig ta del i eller forsøke å ta del i aktiviteter relatert til hvitvasking. Retningslinjene våre mot hvitvasking gir bedre investorbeskyttelse og bedre kundesikkerhetstjenester, i tillegg til å trygge betalingsprosessene.

Identifisering

Den første sikringen mot hvitvasking er sofistikert KYC-verifisering (Know Your Client, Kjenn din Kunde). For å sikre at retningslinjene mot hvitvasking overholdes, krever vi at du sender inn følgende dokumentasjon:

 • Identifikasjonsbevis: En klar kopi av forsiden og baksiden av en offisiell foto-ID, dvs. et gyldig pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort.
 • Bostedsbevis: Et offisielt dokument utstedt i de siste tre månedene, som tydelig viser navn og adresse som registrert hos UFX. Dette kan være en husholdningsregning (f.eks strøm- eller telefonregning) eller en kontoutskrift. Sørg for at dokumentet inneholder:
  • Ditt fulle navn
  • Hele boligadressen din
  • Utstedelsesdato (i de tre siste månedene)
  • Navn på utsteder, med offisiell logo eller stempel
 • Kopi av forsiden og baksiden av kredittkortet ditt: For å ivareta personvernet og sikkerheten din, må kun de fire siste sifrene på kredittkortet være synlige. Du kan også dekke til de tre siste sifrene på baksiden av kortet (CVV-koden).

Vær oppmerksom på at ulike land har ulike bestemmelser og at vi vil kunne be om ytterligere informasjon.

Du vil ikke kunne handle før vi har mottatt og godkjent din “Kjenn din kunde” (KYC)-dokumentasjon. Eventuelle handler som blir åpnet før kontoen din er godkjent, kommer til å bli kansellert. Eventuelle tap eller overskudd som disse handlene genererer, blir også kansellert og fjernet fra kontoen din.

Overvåking

Vi godtar ikke betaling fra tredjeparter. Alle innskudd må gjøres i ditt eget navn og samsvare med navnet på de innsendte Kjenn-din-kunde-dokumentene. På grunn av offentlige hvitvaskingsreguleringer må alle midler returneres til samme kilde som de ble sendt fra. Dette betyr at midler opprinnelig satt inn via bankoverføring må returneres til den samme kontoen. Hvis du setter inn penger via kredittkort vil midlene returneres til det samme kredittkortet når du ber om et uttak.

Vi godtar ikke under noen omstendigheter kontantinnskudd eller uttak av kontanter.

Rapportering

Hvitvaskingsbestemmelsene krever at vi overvåker og sporer mistenkelige transaksjoner og rapporterer slike aktiviteter til de relevante myndighetene. Vi forbeholder oss også retten til å stoppe en transaksjon hvis vi tror den kan ha tilknytning til kriminell virksomhet eller hvitvasking. Loven forhindrer oss fra å informere kunder om rapporter gitt til myndighetene angående mistenkelig aktivitet.

Midlenes opprinnelse


Hvis du ikke viser oss dokumentasjonen vi har bedt om innen rimelig tid, vil kontoen din bli blokkert.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss via e-post: compliance@ufx.com.