• Transakcje mogą zostać anulowane, jeżeli zostaną otwarte na 2 dni przed dniem poprzedniej dywidendy.