Zawieranie transakcji na indeks AEX

Historia giełdy w Amsterdamie sięga XVII w. Giełda została pierwotnie założona na potrzeby obrotu akcjami spółki Dutch East India Company, która jako pierwsza dokonała emisji akcji i stała się spółką akcyjną. We wrześniu 2000 r. giełda w Amsterdamie zmieniła nazwę na Euronext Amsterdam, pod patronatem NYSE. Indeks AEX uwzględnia akcje 25 największych spółek holenderskich notowanych na giełdzie Euronext Amsterdam, w tym Air France-KLM, Heineken i Royal Dutch Shell. 

Spółki objęte indeksem AEX są poddawane corocznej ocenie, z wprowadzeniem zmian zależnych od tego, które spółki miały w poprzednim roku najwyższy obrót akcjami. 

Indeks AEX: Co musisz wiedzieć

  • Indeks AEX to kluczowy wskaźnik giełdy Euronext Amsterdam, jak również całej gospodarki holenderskiej. Ponieważ Euronext Amsterdam to stosunkowo niewielka giełda, na której notowanych jest około 150 spółek, indeks ten stanowi dokładniejszy wskaźnik rynkowy niż podobne indeksy w innych krajach.    
  • AEX to indeks ważony wartością rynkową (lub giełdową), co oznacza, że wartość akcji jest ważona zgodnie z wartością rynkową wszystkich akcji będących w obiegu (cena akcji pomnożona przez liczbę akcji w obiegu). 
  • AEX, podobnie jak wszystkie inne indeksy rynkowe, reaguje na wydarzenia na świecie, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i aktualności gospodarcze. Każdy bystry inwestor powinien obserwować aktualne wydarzenia i przewidywać reakcję rynku na nie. 
  • Istotne jest także śledzenie danych ekonomicznych z Holandii i Unii Europejskiej, w tym stóp bezrobocia, tempa tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, wartości PKB i innych wskaźników ekonomicznych. Opublikowanie jakichkolwiek danych ekonomicznych ma pewien wpływ na indeks AEX, zatem istotne jest przeprowadzenie dokładnej analizy z użyciem najnowszych danych. 

Każdy, kto chce zawierać transakcje na indeks AEX, powinien wcześniej dokonać starannej analizy warunków rynkowych. Firma UFX stara się zadbać o sukces inwestorów, udostępniając posiadaczom jej kont różnorodne wskazówki i narzędzia inwestycyjne. Zespół wsparcia UFX może pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji w zakresie zawierania transakcji na indeks AEX.

Inwestuj w AEX