Zawieranie transakcji na indeks CAC 40

Indeks CAC 40 uwzględnia akcje 40 największych spółek notowanych na paryskiej giełdzie Euronext Paris, wcześniej Paris Bourse. Indeks CAC (Cotation Assistée en Continu) wziął swą nazwę od wczesnego systemu automatyzacji na giełdzie Paris Bourse o tej samej nazwie. Wśród międzynarodowych spółek objętych indeksem znajdują się: Michelin, L’Oreal i Renault.

Indeks ten jest głównym indeksem wskaźnikowym giełdy Euronext Paris, podobnie jak Dow Jones Industrial Average w Stanach ZJednoczonych, DAX w Niemczech i Nikkei w Japonii. Indeks CAC jest najczęściej cytowany jako wskaźnik ogólnej sytuacji, nastrojów i kierunku rozwoju wydarzeń na rynku francuskim. 

Indeks jest co kwartał poddawany ocenie przez specjalną komisję. Tworzony jest ranking 100 czołowych spółek na giełdzie Euronext Paris na podstawie wartości giełdowej i poziomu obrotu akcjami. Spośród tych 100 spółek 40 jest wybieranych do indeksu.

Indeks jest ważony liczbą wyemitowanych akcji, a zatem wartość giełdowa spółki jest obliczana jako cena akcji pomnożona przez liczbę akcji dostępnych w obrocie publicznym. 

Indeks CAC 40: Co trzeba wiedzieć

 

  • Choć niemal wszystkie spółki objęte indeksem CAC 40 to spółki francuskie, wiele z nich ma charakter międzynarodowy lub wielonarodowy, a dwie trzecie ich działalności i siły roboczej jest ulokowanych poza granicami Francji. Około 45% ich akcji będących w obrocie należy do inwestorów zagranicznych.
  • Ze względu na globalizację firm francuskich indeks CAC reaguje na wydarzenia na świecie, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i aktualności gospodarcze. Istotne jest także śledzenie danych ekonomicznych z Francji i Unii Europejskiej, w tym stóp bezrobocia, tempa tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, wartości PKB i innych wskaźników ekonomicznych.
  • Aktualności finansowe ze Stanów Zjednoczonych mają wpływ na wszystkie rynki światowe, zatem publikacja sprawozdań lub stóp procentowych zasadniczo wpływa na inwestycje także na rynkach europejskich. 

Zawieranie transakcji na indeks CAC 40 wymaga pełnej analizy warunków rynkowych, w tym przeglądu aktualności i sprawozdań oraz wykresów zmiany cen. 

Inwestuj w CAC 40